Kongress 2021

Välkommen till Sveriges Skolledarförbunds digitala kongress!

Kongress 2021

För första gången i förbundets historia genomförs kongressen i digital form. Det innebär att alla ombud, förbundsstyrelse och övriga deltagare deltar via sin dator eller surfplatta från olika håll i landet. Ett kongresspresidium kommer att hålla i mötet från kansliet i Stockholm.

Kongressen inleds kl 11.00 med en offentlig invigning före lunch varefter kongressarbetet börjar. Den 25 april fortsätter kongressen sitt arbete fr o m kl 8.00 och hela dagen fram till kl 16.00.

Digitala verktyg och mötesrum

Vi använder de digitala verktygen Zoom och Suffra för att mötas, diskutera och rösta. Det kommer att finnas digitala rum för utskottens och förbundsstyrelsens enskilda överläggningar.

Kongresshandlingar