Kongress 2021

Välkommen till Sveriges Skolledarförbunds digitala kongress!

Kongress 2021

För första gången i förbundets historia genomförs kongressen i digital form. Det innebär att alla ombud, förbundsstyrelse och övriga deltagare deltar via sin dator eller surfplatta från olika håll i landet. Ett kongresspresidium kommer att hålla i mötet från kansliet i Stockholm.

Kongressen inleds kl 11.00 med en offentlig invigning före lunch varefter kongressarbetet börjar. Den 25 april fortsätter kongressen sitt arbete fr o m kl 8.00 och hela dagen fram till kl 16.00.

Digitala verktyg och mötesrum

Vi använder de digitala verktygen Zoom och Suffra för att mötas, diskutera och rösta. Det kommer att finnas digitala rum för utskottens och förbundsstyrelsens enskilda överläggningar.

Anmälan av ombud

Antalet ombud för varje region ska beräknas efter det medlemsantal som gäller 31 december 2020. Varje region har ett ombud för varje påbörjat 175-tal medlemmar. 

Alla deltagare anmäler sig nedan oavsett om ni är ombud, förbundsstyrelse eller övriga deltagare. Anmäl er senast den 11 mars!

  
Namn
 Vi kommer att skicka kongressmaterialet digitalt till dig samt en möteslänk och behöver därför en aktuell e-postadress
E-post
Mobilnummer
Anmälan gäller