Nominering till 2021 års kongress

Kongressen äger rum den 24-25 april på Rönneberga på Lidingö.

För att nominera till olika poster inför kongressen 2021 använd denna nomineringsblankett.

Nomineringar kan ske till Förbundsstyrelse ordinarie och suppleant, ordförande, förste vice ordförande, andre viceordförande, stadgekommitté och revisorer.

Regionen har till uppgift att nominera ledamöter till förbundsstyrelsen. Det är fri nomineringsrätt från enskild medlem i region eller lokalavdelning.

Den representant som företräder regionen ska ha legitimitet i regionstyrelsen.

Valberedning ser fram mot att få fler nomineringar än det finns platser, för att kunna föreslå en så väl balanserad styrelse som möjligt.

Sista dag för nomineringar är den 25 oktober 2020.

Nominera här:

  
 Uppgifter om vem som nominerar
Region/lokalavdelning
Kontaktperson
E-post


  
 Uppgifter om den nominerade
Nominerad till

Namn
Född år
Nuvarande befattning
Nuvarande huvudman
Nuvarande skolform
Mobiltelefon
E-post


  
Motivering till nominering