Kongress 2021

Kongress 2021

För första gången i förbundets historia genomfördes kongressen i digital form. Det innebar att alla ombud, förbundsstyrelse och övriga deltagare deltog via sin dator eller surfplatta från olika håll i landet. Ett kongresspresidium höll i mötet från kansliet i Stockholm.

Kongresshandlingar