#ledandeprofession on tour

Nu har Sveriges Skolledarförbund spikat turnéplan för höstens och vårens möten med vår professionsdeklaration.

Start i Stockholm den 17 september och final i på Nordiska Skolledarkongressen 17-18 mars 2020. All information om lokaler, tider etc finns nedan via länkarna.

Kolla här när vi kommer till dig!