#ledandeprofession on tour

Nu har Sveriges Skolledarförbund spikat turnéplan för hösten och vårens möten med vår professionsdeklaration.

Start i Stockholm den 17 september och final i på Nordiska Skolledarkongressen 17-18 mars 2020. All information om lokaler, tider etc kommer här allteftersom det blir klart. Se också vårt kalendarium.

Kolla här när vi kommer till dig!