Nordiska Skolledarkongressen

Från och med den 12 januari har det införts nya råd och rekommendationer. Åtgärderna införs med avsikten att de ska gälla under en begränsad tid och kommer att omprövas var 14:e dag. Vi följer löpande utvecklingen och avvaktar nya besked från myndigheterna. Vår förhoppning är att kunna genomföra Skolledarkongressen på ett coronasäkert sätt med deltagare på plats.

Nu är det äntligen dags igen! Vi möts på mötesplatsen för de viktigaste cheferna 22-23 mars 2022 i Göteborg. Alltid med ledarskap i fokus

Nordiska Skolledarkongressen erbjuder kompetensutveckling, inspiration, nätverks- och affärsmöjligheter. Kongressen, som arrangeras vartannat år, vänder sig till rektorer, skolchefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling. Den startades 1997 och samlar numera över 1 500 deltagare från hela Norden.

Nordiska Skolledarkongressen arrangeras av Sveriges Skolledarförbund och Svenska Mässan.

Kongressprogrammet

Kongressprogrammet bjuder på fortbildning av hög kvalitet med ledarskapsfrågor i fokus. Nya rön och trender presenteras av forskare, politiker och andra ledare inom och utom skolans värld. På kongressen träffar du kollegor och utökar ditt nätverk – ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter.

Utställning

I samband med kongressdagarna arrangeras även en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Deltagarna ges goda möjligheter att besöka utställningen. Ett besök på kongressutställningen ger tillfälle att orientera sig och få ett samlat grepp om vad marknaden har att erbjuda.