Remissyttranden

Förbundet skeptiskt till införande av betyg i åk 4

2020-02-06

Sveriges skolledarförbund betonar i sitt remissyttrande vikten av att inte låta försöksverksamhet...

Vuxenutbildning för nyanlända

2019-10-23

I sitt svar på På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska s...

Tryckfrihetsförordningen ska gälla även på fristående skolor

2019-04-15

I sitt remissyttrande över "Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag" ställer sig förbunde...

Komvux ger en andra chans

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund har svarat på förslagen i En andra och en annan chans - ett komvux i...

Stöd till unga som varken arbetar eller studerar

2018-12-17

Sveriges Skolledarförbund svarar på betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken...