Remissyttranden

Förbundet oroat över förskolans kompetensförsörjning

2018-02-15

Ett bra och genomarbetat förslag till ny läroplan för förskolan, det anser Sveriges Skolledarförb...

Remissvar rörande behörighet på yrkesprogram

2017-11-27

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över promemorian Ökade möjlighet till grundläggande...

Fel med kortare utbildning för förskolans chefer.

2017-10-18

Sveriges Skolledarförbund har i sitt remissvar över Utbildning, undervisning och ledning -...

Bra reglering av undervisningsformer

2017-09-28

Utredare Eva Durhan har lämnat sitt slutbetänkande med förslag på bättre möjligheter till...

Bra förslag om kvalitet i välfärden

2017-09-13

Regeringens utredare Ilmar Reepalu har lämnat sin slutrapport från Välfärdsutredningen till...