Remissyttranden

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

2021-10-12

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över U2021/003373.

Börja med barnen!

2021-09-28

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över Börja med barnen! - En sammanhållen god och nära...

Mer tid till lärande

2021-09-01

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över U2021/02365.

Nationell plan för trygghet och studiero

2021-09-01

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss. Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss.

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över Ds 2021/13.

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen

2021-06-30

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissvar på SOU 2021:11.

Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

2021-06-28

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar på promemoria U2021/01877.

Skolbibliotek för bildning och utbildning

2021-06-09

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över SOU 2021:3.

Förskola för alla barn

2021-05-19

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67).

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

2021-04-19

Remissvar delbetänkande Effektivare tillsyn över diskriminerings-agen – aktiva åtgärder och det...

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

2021-04-19

Remissvar Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan (U2021/00301)

En gemensam angelägenhet

2021-04-12

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar på Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

Samverkande krafter

2021-04-08

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med...

Bygga, bedöma och betygsätta

2020-12-03

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper. (SOU...

En mer likvärdig skola

2020-11-30

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU...

Gemensamt ansvar

2020-11-30

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar över Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial...

En moderniserad arbetsrätt

2020-10-26

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar över En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30).

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

2020-10-16

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar över Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, (SOU 2020:42).

Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande

2020-06-16

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar över Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69).

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

2020-05-08

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64).

Möjlighet till betyg från årskurs fyra

2020-02-06

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissyttrande över Möjlighet till betyg från årskurs fyra, U2019/04190/S.