2018-12-17

En andra och en annan chans

Remissvar över En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71).

Förbundet står helt bakom den perspektivförskjutning som utredaren föreslår som innebär att komvux inte längre endast ska ha ett individperspektiv utan fullt ut ses som en kompetensförsörjningskanal vid sidan av gymnasieskolan. Att öppna upp utbildningssystemet för en andra och en annan chans är sannolikt en investering som ger god utdelning på sikt.

Fler nyheter

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

2021-04-19

Remissvar delbetänkande Effektivare tillsyn över diskriminerings-lagen – aktiva åtgärder och det...

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

2021-04-19

Remissvar Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan (U2021/00301)

En gemensam angelägenhet

2021-04-12

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar på Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)