Fler nyheter

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

2021-04-19

Remissvar delbetänkande Effektivare tillsyn över diskriminerings-lagen – aktiva åtgärder och det...

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

2021-04-19

Remissvar Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan (U2021/00301)

En gemensam angelägenhet

2021-04-12

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar på Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)