Fler nyheter

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen

2021-06-30

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissvar på SOU 2021:11.

Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

2021-06-28

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar på promemoria U2021/01877.

Skolbibliotek för bildning och utbildning

2021-06-09

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över SOU 2021:3.