Fler nyheter

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

2022-03-16

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över En skärpt syn på brott mot journalister och utövar...

Läromedelsutredningen

2021-12-09

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och...

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

2021-10-12

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över U2021/003373.