Fler nyheter

Mer tid till lärande

2021-09-01

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över U2021/02365.

Nationell plan för trygghet och studiero

2021-09-01

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss. Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss.

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över Ds 2021/13.

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen

2021-06-30

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissvar på SOU 2021:11.