Fler nyheter

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

2021-10-12

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över U2021/003373.

Börja med barnen!

2021-09-28

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över Börja med barnen! - En sammanhållen god och nära...

Mer tid till lärande

2021-09-01

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över U2021/02365.