Fler nyheter

Skolbibliotek för bildning och utbildning

2021-06-09

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över SOU 2021:3.

Förskola för alla barn

2021-05-19

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67).

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

2021-04-19

Remissvar delbetänkande Effektivare tillsyn över diskriminerings-agen – aktiva åtgärder och det...