2022-03-16

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2)

Fler nyheter

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

2022-03-16

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över En skärpt syn på brott mot journalister och utövar...

Läromedelsutredningen

2021-12-09

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och...

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

2021-10-12

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över U2021/003373.