Fler nyheter

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

2022-10-27

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över SOU 2022:34.

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

2022-10-27

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över Dnr U2022/02568.

En modell för att mäta och belöna progression inom sfi

2022-10-10

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över SOU 2022:17.