Remissyttranden

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning

2017-09-28

Remissvar Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44).

Kvalitet i välfärden

2017-09-13

Remissvar Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Regeringen föreslår ny lagstiftning med anledning av EUs dataskyddsförordning

2017-09-07

Remissyttrande över EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49).

Bättre skydd mot diskriminering

2017-09-07

Remissyttrande över Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Samling för skolan

2017-08-29

Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35).

Grundskolans finansiering

2017-08-25

Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) avsnitt 8.2.

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera

2017-05-08

Remissyttrande över Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94).

Bra med statlig styrning av kulturskolan men inte på detaljnivå

2017-03-15

Remissvar över En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Ordning och reda i välfärden

2017-02-24

Remissvar Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

En gymnasieutbildning för alla

2017-02-24

Remissvar En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja e...

En flexiblare ämneslärarutbildning

2017-02-03

Remissvar En flexiblare ämneslärarutbildning

Ökad insyn i välfärden

2017-01-26

Remissvar Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget

2017-01-20

Remissvar Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4)

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

2017-01-09

Remissyttrande över På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU...

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

2016-11-21

Remiss En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (U2016/03475/S)

Vägen in till det svenska skolväsendet

2016-11-01

Remissyttrande över Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35)

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning

2016-08-29

Remissyttrande över Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för...

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

2016-08-29

Remissyttrande över En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. (Remisspromemoria U2016/02376/S)

Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux

2016-03-21

Remissvar på departementspromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux...