Remissyttranden

En moderniserad arbetsrätt

2020-10-26

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar över En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30).

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

2020-10-16

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar över Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, (SOU 2020:42).

Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande

2020-06-16

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar över Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69).

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

2020-05-08

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64).

Möjlighet till betyg från årskurs fyra

2020-02-06

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissyttrande över Möjlighet till betyg från årskurs fyra, U2019/04190/S.

På väg

2019-10-23

Remissvar På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som...

Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag

2019-04-15

Remissyttrande över Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag, U2019/00336/GV.

En andra och en annan chans

2018-12-17

Remissvar över En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71).

Vårt gemensamma ansvar

2018-12-17

Remissvar över Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11).

Med undervisningsskicklighet i centrum

2018-06-14

Remissvar Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers...

Förslag till reviderad läroplan för förskolan

2018-02-15

Förslag till reviderad läroplan för förskolan – remissvar (Dnr 2017:783).

Behörighet på yrkesprogram

2017-11-27

Remissvar Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne ...

Utbildning, undervisning och ledning

2017-10-18

Remissvar över Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (S...

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning

2017-09-28

Remissvar Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44).

Kvalitet i välfärden

2017-09-13

Remissvar Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Regeringen föreslår ny lagstiftning med anledning av EUs dataskyddsförordning

2017-09-07

Remissyttrande över EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49).

Bättre skydd mot diskriminering

2017-09-07

Remissyttrande över Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Samling för skolan

2017-08-29

Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35).

Grundskolans finansiering

2017-08-25

Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) avsnitt 8.2.

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera

2017-05-08

Remissyttrande över Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94).