Remissyttranden

Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget

2017-01-20

Remissvar Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4)

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

2017-01-09

Remissyttrande över På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU...

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

2016-11-21

Remiss En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (U2016/03475/S)

Vägen in till det svenska skolväsendet

2016-11-01

Remissyttrande över Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35)

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning

2016-08-29

Remissyttrande över Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för...

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

2016-08-29

Remissyttrande över En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. (Remisspromemoria U2016/02376/S)

Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux

2016-03-21

Remissvar på departementspromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux...

Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

2016-03-02

Förbundet menar att man det är en brist att inte utredningen gavs möjlighet att mer förutsättning...

Välja yrke

2016-03-02

Sveriges Skolledarförbund har lämnat remissvar på Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande Välja...

Plats för nyanlända i fler skolor

2016-02-11

Dagens situation med ett högt tryck på mottagningen av nyanlända elever kan tänkas vara...

Ökad insyn i fristående skolor

2016-01-28

Remissvar Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82).

Vissa timplanefrågor

2016-01-28

Remissvar på promemorian Vissa timplanefrågor (U2015/06066/S).