Remissyttranden

Bra med statlig styrning av kulturskolan men inte på detaljnivå

2017-03-15

Remissvar över En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Ordning och reda i välfärden

2017-02-24

Remissvar Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

En gymnasieutbildning för alla

2017-02-24

Remissvar En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja e...

En flexiblare ämneslärarutbildning

2017-02-03

Remissvar En flexiblare ämneslärarutbildning

Ökad insyn i välfärden

2017-01-26

Remissvar Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget

2017-01-20

Remissvar Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4)

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

2017-01-09

Remissyttrande över På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU...