Sveriges skolledare – det är vi!

Välkommen du också.

Vi är Sveriges skolledare

Sveriges Skolledarförbund är ett starkt och självständigt förbund för enbart skolledare sedan 55 år. Vi är den samlade rösten för Sveriges viktigaste chefer. Med din blir den ännu starkare.
Vi har framgångsrikt drivit skolledarnas frågor. Att skolledare är en självständig profession i egen rätt har varit grundläggande för oss hela tiden.

Vi, inga andra, har i vår professionsdeklaration, En ledande profession – kärnan i vårt yrke, formulerat vad en rektor ska göra och kunna utifrån det pedagogiska ledarskapet, vilka förutsättningar som krävs för att svensk förskola och skola ska ledas av välutbildade, starka och självständiga skolledare. Vi kan se att vår professionsdeklaration nu får genomslag i det kommande professionsprogrammet för rektorer.

Vårt absoluta krav var att det skulle vara två program, ett för skolledare, ett för lärare. Det är vi stolta över att ha drivit redan från början!

Vi har pekat på ansvarsavståndet (se nedan) – att det är alldeles för litet sett i lön mellan skolledare och de lärare som har högst lön. Vi ser att det har minskat och vi har flaggat för huvudmän, regering och riksdag att det är en avgörande fråga att lösa för att säkra rekryteringen av skolledare. Vi driver, som du ser, med stor kraft skolledarnas lönefrågor.

Vi är stolta över våra framgångar och vårt förbund. Ett enigt, starkt och självständigt förbund för Sveriges skolledare.
Vi är Sveriges Skolledare.
Välkommen som medlem.

Matz Nilsson
Förbundsordförande

Vad menar vi med ansvarsavstånd

Ansvarsavstånd - löneskillnad mellan chef och medarbetare som ska spegla den faktiska skillnaden i ansvar som följer av chefsbefattningen, respektive mellan olika chefsnivåer.

Förbundets lönestatisk visar att ansvarsavståndet mellan lärare och deras chefer, rektorer och biträdande rektorer har minskat drastiskt efter de statliga lönesatsningarna för lärare. Skälet är att regeringens lärarsatsningar saknat helhetsperspektiv och därmed slagit sönder lönestrukturerna. Det innebär att idag har många rektorer inget eller omvänt ansvarsavstånd det vill säga lägre månadslön än sina underställda lärare.