Råd & Stöd

Sveriges Skolledarförbund ger dig som skolledare professionell rådgivning när det gäller din lön, arbetsvillkor och karriär. Vi är experter på arbetsrätt och företräder dig, om lagar och avtal inte följs eller om du bara behöver hjälp i dialogen med din arbetsgivare.

Samarbete

Villkorsavtal styr dina arbetsförhållanden

Villkorsavtalen reglerar dina arbetsförhållanden och villkor i stort. Exempel på det är arbetstid, semester, uppsägningstid, pension, sjuklön, föräldraledighet och arbetsmiljöfrågor. I villkorsavtalen finns även bestämmelser för vad som gäller vid arbetsbrist och uppsägningar.

Anställningsavtal reglerar dina anställningsvillkor

Ditt eget anställningsavtal omfattar de överenskommelser du och arbetsgivaren gjort för din befattning, anställningsform, lön, övertidsersättning, eventuella förmåner utöver kollektivavtalet och så vidare. Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal bör anställningsavtalet omfatta allt som ingår i ett kollektivavtal.