Vi granskar ditt anställningsavtal

Anställningsavtalet är ett av yrkeslivet viktigaste avtal. Sveriges Skolledarförbund tar nu ytterligare ett steg i vårt arbete med att lyfta Sveriges skolledare. Denna gång fokuserar vi på det som är "mer än bara lön" – ditt anställningsavtal.

Vi erbjuder professionellt råd och stöd i samband med ett nytt jobb och nytt anställningsavtal för såväl medlemmar som ännu icke medlemmar.
Vid en nyanställning är möjligheten som störst att påverka anställningsavtalet. Men självklart granskar vi även redan påskrivna avtal.

Vill du att vi ska granska ditt anställningsavtal? Fyll i formuläret och skicka in ditt anställningsavtal till radgivning@skolledarna.se. Vi kontaktar vi dig så snart vi fått in alla uppgifter.

Till din hjälp får du här en checklista inför tecknande av nytt anställningsavtal (pdf).

Namn
E-post
Tel (gärna mobilnummer)
Medlem?