Arbetsmiljö – Skolledarna

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö ska gynna hälsa, trygghet och trivsel. God arbetsmiljö är en bra investering för personal och arbetsgivare. Kraven på en god arbetsmiljö gäller alla anställda – även chefer och andra ledare. En skolledare behöver därför förhålla sig till begreppet arbetsmiljö på två skilda sätt. I rollen som chef företräder skolledaren arbetsgivaren och har i uppdrag att se till att personal och elever har en sund och säker arbetssituation. Som anställd kan skolledaren ställa samma krav på sin egen arbetsmiljö.

Rektor och skolbarn

Att känna trivsel på jobbet är viktigt för en god arbetsmiljö. Arbetsuppgifterna ska kännas meningsfulla och utvecklande och vi ska kunna påverka planeringen av vårt arbete. Det är också viktigt att lönen upplevs motsvara arbetsinsatsen för att vi ska känna uppskattning och motivation att göra ett bra jobb.

På många av arbetsmarknadens sektorer är arbetsmiljöarbetet reglerat via kollektivavtal. Genom dessa avtal ges Sveriges Skolledarförbund, via de fackliga företrädarna, möjlighet att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor tillsammans med arbetsgivaren i t.ex samverkansgrupper och skyddskommittéer.

Sveriges Skolledarförbund arbetar på nationell nivå med att sprida kunskap kring skolledares arbetsbelastning och arbetssituation. Detta sker bl a genom enkäter, artiklar och möten med parter med inflytande över frågorna.

Som medlem i Sveriges Skolledarförbund får du råd och stöd i alla frågor som rör arbetsmiljö. Om du som anställd har frågor eller synpunkter på din arbetsmiljö bör du alltid försöka uppmärksamma din arbetsgivare, dina lokala fackliga företrädare eller ditt skyddsombud på problemet. Hjälper inte det kan du kontakta kansliet för att få råd om hur du ska gå vidare.

Det stöd du behöver i din roll som chef med arbetsmiljöansvar ska i första hand tillhandahållas av din arbetsgivare. 

Tema: arbetsmiljö

Utmattning bland skolledare ska undersökas

2018-01-16

Skolledare arbetar vanligtvis mycket – och har ett stort ansvar. Nu ska en grupp forskare studera...

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

2017-10-30

SKL och Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och...

Nytt statligt avtal lyfter fram hållbart arbetsliv

2017-10-05

Saco-S har idag tecknat avtal för drygt 87 700 statligt anställda akademiker. Parterna har enats ...

Sveriges Skolledarförbunds arbetsmiljöpolitiska program

Chefer och skyddsombud utbildas tillsammans

Ökad samverkan, mer inspiration och växande engagemang för att utveckla verksamheten genom arbetsmiljöarbete i vardagen. Det är exempel på effekter av arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn från Suntarbetsliv.

Råd och stöd för arbetsmiljöarbetet

Sveriges Skolledarförbund har i samarbete med fffsam tagit fram två foldrar:

Balans mellan jobbet och resten av livet

Balansguiden är ett webbverktyg från Prevent som hjälper dig både som chef och som individ att fundera över balansen mellan arbetsliv och privatliv och vilket stöd du eventuellt behöver.