Balansakt - undersökning om rektors arbetssituation

Långa arbetsveckor. Inga gränser mellan jobbet och privatlivet. Så ser arbetsvillkoren ut för många skolledare. Många riskerar sin hälsa på jobbet.

Här presenteras resultaten av en stor studie av bland annat skolledares arbete, privatliv och hälsa.