Skyddsombud

Ragnar Larsson

Lokala fackliga representanter och skyddsombud kontrollerar att arbetsgivaren följer de lagar och föreskrifter som finns angående arbetsmiljön och arbetar för att arbetsmiljön är bra. Skyddsombud ska till exempel delta vid omorganisationer för att bedöma om det finns eventuella konsekvenser för arbetsmiljön. En omorganisation kan till exempel orsaka oro och stress och skyddsombuden bedömer då vilka åtgärder som behöver sättas in för att förbättra arbetsmiljön.

Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser om minst fem anställda. För små privata företag finns så kallade regionala skyddsombud (RSO) som kontaktar företag och hjälper dem bygga upp rutiner för en fungerande arbetsmiljö.

Många av förbundets lokalavdelningar har egna skyddsombud. Dessa ska både bevaka skolledarnas särskilda aspekter i verksamhetens arbetsmiljöarbete, initiera åtgärder för att förbättra arbetssituationen och finnas som stöd för den enskilde medlemmen. Det förebyggande arbetet är mycket betydelsefullt.

Eftersom Sveriges Skolledarförbunds lokalavdelningar har egen partsställning i kommunerna är det också genom LFF och skyddsombud som medlemmarna företräds i samverkansgrupper och skyddskommittéer.

Du kan se vem som är ditt skyddsombud på Min sida när du loggat in.

Skyddsombudsutbildningar

Sveriges Skolledarförbund ger sina medlemmar råd och stöd i alla frågor som rör arbetsmiljö. Genom samtal och förhandlingar arbetar vi även aktivt med att förbättra medlemmarnas arbetsmiljö. Genom utbildning och stöd till våra förtroendevalda och skyddsombud påverkar vi även arbetsmiljön till det bättre på din arbetsplats.

Om du som anställd har synpunkter på arbetsmiljön bör du alltid försöka uppmärksamma din arbetsgivare, dina lokala fackliga företrädare eller ditt skyddsombud på problemet. Hjälper inte det kan du som är medlem alltid kontakta Sveriges Skolledarförbund för råd och stöd.

Sunt arbetsliv har tagit fram en arbetsmiljöutbildning som riktar sig till chefer och skyddsombud. De lanserar också ett verktyg för bättre dialog vid möten.

Arbetsmiljöforum är godkänd leverantör av arbetsmiljöutbildningar som berättigar till stöd från Afa Försäkring med upp till 70 procent av kostnaden. Passa på att kompetensutveckla!

Chefer och skyddsombud utbildas tillsammans

Ökad samverkan, mer inspiration och växande engagemang för att utveckla verksamheten genom arbetsmiljöarbete i vardagen. Det är exempel på effekter av arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn från Suntarbetsliv.