Våra bästa råd

 • Du bör ha en individuell överenskommelse med din arbetsgivare om hur ditt övertidsarbete ska ersättas. Även om arbetstiden är oreglerad gäller fortfarande arbetsrättsliga lagar och avtal.
 • Överenskommelsen om hur övertidsarbetet ersätts ska ses över varje år, precis som lönen. Gör det i samband med ditt lönesamtal.
 • Tänk på att främst höja lönen, kombinerat med längre semester och/eller högre avsättning till tjänstepensionen.
 • Bokför själv hur mycket du jobbat och diskutera med din chef så att du får betalt för all arbetad tid. Det behövs system för dokumentation av arbetstiden och för regelbundna uppföljningar.
 • Kontakta gärna vår jour om du behöver rådgivning i dessa frågor.

Så hanterar du din inarbetade tid

88 procent av skolledarna har enligt vår lönestatistik rätt att ta ut tid mot tid. Men många hinner inte ta ut den tid de jobbat in. Gäller det dig också, ska du komma överens med din chef om att ta ut den senare. Läs nedan om vad du bör tänka på då.

Inarbetad tid:

 • Bör tas ut i anslutning till att extraarbete utförts.
 • Särskilda regler kan finnas i lokala arbetstids- eller flextidsavtal. Kolla vad som gäller på din arbetsplats.
 • För att ta ut hela/flera dagar behövs överenskommelse med din chef, detsamma gäller på vilket sätt du ska vara tillgänglig när du tar ledigt. En sådan överenskommelse bör vara skriftlig.
 • Räkna inte med att du kan få ut inarbetad tid i samband med att du slutar din anställning. Utgå inte heller från att du kan få ut den i pengar.

Detta gäller för semester:

 • Huvudregeln är att du får spara de dagar som överstiger 20 (max i fem år).
 • Semester ska du få ut i pengar om du inte hunnit ta ut den innan du slutar en anställning.
 • Vi rekommenderar minst fem extra semesterdagar om du avtalat bort rätten till övertidsersättning.
 • Intjänad semester kan inte frysa inne vid konkurs utan skyddas, inom vissa gränser, av den statliga lönegarantin.