Hot och våld mot skolledare

Statistik visar att rektor är ett av flera yrken som ofta hamnar i hotfulla eller våldsamma situationer, och Sveriges Skolledarförbund har uppvaktat regeringen med förslag att rektorer och skolchefer bör räknas in i den grupp som erhåller så kallat tjänstemannaskydd.

Tjänstemannaskydd innebär att grovt våld eller hot som riktas mot en rektor med koppling till dennes yrkesroll ska straffas särskilt strängt. Rektorer och skolchefer kvalificerar mer än väl under benämningen samhällsnyttig funktion för vilken det är viktigt med ett stärkt straffrättsligt skydd, menar Sveriges Skolledarförbund.

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att se till att starkt psykiskt påfrestande arbete tex hot och våld, inte leder till ohälsa.. Därför är det viktigt att det finns handlingsplaner och rutiner för att såväl förebygga som hantera hotfulla och våldsamma situationer som kan uppstå. Lika viktigt är att skolledare som utsatts för detta snabbt får ett professionellt stöd från sin arbetsgivare.

Arbetsmiljöverket har tagit fram information och checklistor för ett förebyggande arbete i syfte att minska riskerna att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen. Även Sunt Arbetsliv och Afa Försäkring har material om hot och våld, läs vidare på länkarna nedan.

Partsrådet är parternas organ för arbetsmiljöarbete på statlig sektor och de har också tagit fram många användbara tips och checklistor.