Suntarbetsliv

Suntarbetsliv arbetar för att ge chefer och skyddsombud inom kommun- och landstingssektorn möjlighet att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet, så att verksamheten blir en attraktiv och effektiv arbetsplats.

Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta/Sobona.

Arbetsmiljöutbildningen

Med en pedagogisk blandning av filmer, poddradio och underlag för gemensamma samtal levandegörs varje del i utbildningen och bidrar till ett lärande som kan omsättas i praktisk handling i vardagen.

Chefoskopet

Ett forskningsbaserat verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Här får ni stöd att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar så att de kan utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra.

OSA-utbildningen

Gemensam bas för chefer och skyddsombud för att uppnå god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Bättre möten

Testa, träna och lär mer om kommunikation och möten med hjälp av Suntarbetslivs Bättre möten!

Fler verktyg hittar du på Suntarbetslivs hemsida.