2022-06-09

Ersättning under semestern

Kan jag begära en särskild ersättning för att ha ”bakjour” i sommar? Min arbetsgivare vill att jag ska vara tillgänglig – på vilket sätt har vi inte diskuterat klart ännu – under två av mina fyra semesterveckor. Vad är rimligt att begära – två extra semesterveckor i höst?

Tack för en bra och relevant fråga!

Vi förstår att frågan är aktuell och att det under sommaren finns en situation där risken för att något kan hända kan vara större än under övrig tid.
I en del liknande fall har det hanterats genom att en rektor haft ansvar för flera enheter under sommarveckorna, och att den rektorn då fått arbetsmiljöansvaret delegerat från sina semesterlediga kolleger.

Det i sig bör inte stöta på några hinder ur arbetsmiljölagens synpunkt, givet att det är möjligt att i praktiken ta det ansvaret. Det innebär ju till exempel att det behöver vara en rektor som är i tjänst och på plats, inte någon som tar "jouren" under en av sina semesterveckor. Det vet vi har gjorts på vissa håll.

När det gäller ansvaret vid en olycka är det något som utreds i efterhand och då är det viktigt att delegationen är tydlig. Men även andra omständigheter kan spela in.
En lösning kan vara att skolchefen eller motsvarande, tar över arbetsmiljöansvaret för hela verksamheten under sommaren.

Då rekommenderar vi att ni tar upp frågan lokalt med denne och belyser situationen som råder under sommarperioden, samt svårigheten att vara arbetsmiljöansvarig för flera verksamheter samtidigt.

Ni ska under alla omständigheter inte ha något ansvar under tid som ni har semester, då måste det delegeras till den/dem som är i tjänst enligt delegationsordningen och ytterst tillbaka till skolchefen.

Med planering kan du och din arbetsgivare lösa till exempel semestern genom samarbete mellan skolor och att även högre chefer kan ta jour under någon sommarvecka.
Så att alla kan få en sammanhängande och behövlig ledighet.

Att förhandla om särskild ersättning för att gå in och ta ett större ansvar än vanligt under semesterperioden kan absolut vara en möjlighet, i första hand skulle vi dock säga att ansvaret och arbetssituationen behöver vara rimlig.

Det kan ju inte vara meningen att den som är i tjänst ska stressa livet ur sig för att kollegerna ska få sin semester. Då behöver ni hitta en annan lösning.

En bra kompensation är att få en rimlig extra ersättning för att ta ett större ansvar än vanligt, till exempel extra ledighet eller en engångssumma på veckobasis.
I den händelsen behöver ni ha en överenskommelse med huvudmannen om detta i förväg, det är oftast svårt att nå framgång om ersättning i efterhand.

Ett lokalt kollektivavtal tar ofta tid att få på plats så vi rekommenderar att ni tar upp det i samband med att ni resonerar om ansvarsfrågan med skolchefen.
Det är viktigt att se till att ni får överenskommen ersättning på pränt på något sätt, antingen genom individuella överenskommelser med var och en eller en gemensam för hela gruppen som berörs. Då har ni också något att utgå ifrån nästa år när frågan blir aktuell igen.

Ring vår chefsrådgivning 08-567 062 50 kl 09 00–12 00 måndag-torsdag eller mejla radgivning@skolledarna.se för mer stöd och råd i liknande situationer. Om du mejlar, glöm inte att lämna ett aktuellt telefonnummer där vi kan nå dig!
Trevlig sommar!

Fler nyheter

Förbundets sommarstöd

2022-06-16

Hej! Min fråga är mycket akut! Precis vid skolavslutningen fick jag ett fantastiskt fint...

Ersättning under semestern

2022-06-09

Kan jag begära en särskild ersättning för att ha ”bakjour” i sommar? Min arbetsgivare vill att ja...

Jobba nära pensionsåldern

2022-06-02

Vill gärna fortsätta jobba, även om jag snart uppnår den vanliga pensionsåldern. Vad ska jag tänk...