2021-04-16

Får alla lärare och skolledare 2 000 kronor extra på junilönen?

De två lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, har i och med tecknandet av det nya läraravtalet HÖK 21 gjort en så kallad avlösning då de löst ut den tidigare bilaga 6 ur avtalet (den innehåller bland annat reglering om arbetstid, ferietjänster mm för lärare).
För det har de två förbunden fått en engångssumma motsvarande 2 000 kronor per medlem som ska betalas ut i samband med junilönen 2021.

Sveriges Skolledarförbund medlemmar omfattas av AkademikerAlliansens avtal och inte av läraravtalet. Vi har valt att inte tillhöra samma förhandlingsorganisation som det stora lärarkollektivet. Det innebär att arbetsgivarna strikt avtalsmässigt inte är tvingade att betala ut motsvarande belopp till våra medlemmar denna gång. Med det finns inte heller något som hindrar arbetsgivaren från att behandla hela skolledarprofessionen på samma sätt och betala ut 2 000 kronor även till våra medlemmar, alternativt kompensera dem på annat sätt.

Sveriges Skolledarförbunds medlemmar är relativt få till antalet och vi ser att den summa arbetsgivaren skulle spara in på att inte betala ut motsvarande summa till våra medlemmar, kommer att ge en betydligt högre alternativkostnad för arbetsgivaren i badwill.

Vi utgår ifrån att ingen, inklusive skolledarnas arbetsgivare, kan ha undgått vilka extraordinära insatser våra medlemmar gjort inte minst under det senaste året med en pandemi att hantera utöver den ordinarie verksamheten.

Sveriges Skolledarförbunds absoluta rekommendation är alltså att arbetsgivaren ska betala ut 2 000 kronor även till de skolledare som omfattas av vårt avtal. Annars särskiljer arbetsgivaren inom professionen på grund av avtalstillhörighet. Vi har fått information att även Sveriges Kommuner och regioner, SKRs, rådgivning till sina medlemmar är att betala ut beloppet till samtliga skolledare. Men SKR förtydligar samtidigt att dess rekommendation är just en rekommendation och inte ett krav.

Samtidigt vill vi från förbundets sida höja en varningens finger för utdelningen av detta engångsbelopp så att det inte påverkar årets lönerevision negativt. Om ni blir erbjudna engångsbeloppet, säkerställ att det inte blandas ihop med den ordinarie lönerevisionen! Det vill säga "Gärna ett engångsbelopp på 2 000 kronor men först en skälig lönerevision som ger en långsiktigt högre lön, inklusive pensionsavsättningar".

Vi är oroliga för att arbetsgivare retoriskt kan lägga fram denna extrasumma som en del av paketet i skolledares ordinarie lönerevision och få det att framstå som värdefullare än det är på grund av att både ny lön och engångsbeloppet ska betalas ut i nära anslutning eller kanske till och med på samma månadslön.

Skulle vi trots våra rekommendationer råka ut för en arbetsgivare som inte vill ge våra medlemmar det extrabeloppet som utgör avlösningen för lärarnas bilaga 6, bör man yrka på kompensation för detta belopp i årets lönerevision. Använd då detta extrabelopp som en hävstång i den ordinarie lönerevisionen och i första hand yrka på en högre löneökning i stället för ett engångsbelopp.

I vår pågående kampanj #ansvarsavståndnu betonar vi att Sveriges skolledare behöver både en bra lönerevision och ett statligt rektorslönelyft för att ansvarsavståndet mellan lärare och skolledare upprätthålls. Därför får inte arbetsgivare dra ned på det ordinarie lönerevisionsutrymmet på grund av en tillfällig extrakostnad i juni. Argumenten för vikten av att prioritera skolledares löner hittar ni i våra nyhetsbrev om #ansvarsavståndnu och på vår hemsida.

Fler nyheter

Förbundets sommarstöd

2022-06-16

Hej! Min fråga är mycket akut! Precis vid skolavslutningen fick jag ett fantastiskt fint...

Ersättning under semestern

2022-06-09

Kan jag begära en särskild ersättning för att ha ”bakjour” i sommar? Min arbetsgivare vill att ja...

Jobba nära pensionsåldern

2022-06-02

Vill gärna fortsätta jobba, även om jag snart uppnår den vanliga pensionsåldern. Vad ska jag tänk...