2021-11-25

Hur kan jag använda Saco Lönesök?

Jag har noterat och redan svarat på löneenkäten, men jag behöver göra en egen kartläggning av hur mycket chefer inom min kommun och kanske i grannkommunerna tjänar, inför ett eventuellt nytt jobb ganska så snart. Också vad man tjänar i privat verksamhet. Kan man använda Saco Lönesök till det och hur gör man i så fall? Undrar en som vill ha mycket på fötterna.

Tack för att du svarat på löneenkäten och därmed lagt grunden för ditt bästa verktyg till att förhandla en bra lön!

I Saco Lönesök kan du göra egen statistik för de grupper som är intressanta för just dig redan idag både via datorn, mobilen och paddan. Där finns alltid de aktuellaste uppgifterna på skolledarlöner.

Och så fort vi bearbetat uppgifterna från årets löneenkät, med löner från oktober 2021, lägger vi ut dem i Saco Lönesök. På så sätt har du alltid tillgång till lönestatistik oavsett var du är och när du behöver den.

Vill du göra en egen kartläggning över chefslöner inför ditt lönesamtal, gör så här:
Du loggar enkelt in på vår hemsida med BankID och med två knapptryck når du länken till Saco Lönesök på Lönestatistiksidan under huvudfliken Din lön på hemsidan.

Är du intresserad av löneuppgifter för andra chefer än skolledare väljer du fliken Samtliga Sacoförbund längst upp till vänster i fönstret (se bild nedan), och fliken Chefslöner. Sedan kan du laborera med olika befattningsnivåer och arbetsområden liksom regioner.

Bild Saco Lönesök

För att göra lönestatistik för enhetschefer inom exempelvis teknik, kryssar du i "Enhetschef..." i boxarna för befattningsnivåer (till vänster om själva tabellen). Då kan du se hur lönerna varierar mellan olika arbetsområden, till exempel tekniskt/konstruktion, juridiskt eller ekonomiskt, genom att trycka på presentationsfliken "Arbetsområde, detaljerad" (ovanför tabellen). Den här statistiken kan du göra för större geografiska områden (regioner), lönejämförelser på kommunnivå kan du enbart göra i vår egen databas med skolledarlöner från vår egen löneenkät.

Vill du se hur lönerna för enhetschefer varierar enbart inom kommunal sektor, kryssar du även i Kommunal (till vänster om själva tabellen). Vill du omvänt endast se lönerna i privat verksamhet kryssar du enbart i Privat.

Du kan jämföra lönerna mellan enhetschefer i privat och kommunal verksamhet genom att välja presentationsfliken "Arbetsmarknadssektor".

Här syns det tydligt att lönerna inom privat verksamhet ligger högre än inom offentlig för många arbetsområden.

På detta sätt kan du variera urvalet och presentationerna för att kartlägga de intressanta områdena för dig, till exempel göra motsvarande statistik för Mellanchef eller göra lönejämförelser mellan olika chefsnivåer.

Du kan som jämförelse även göra statistik från databasen "Löner från arbetsgivare" och "Samtliga Sacoförbund" samt "Kommun" (längst upp till vänster i fönstret, jämför med bilden ovan). Där finns löneuppgifter från kommunerna (brukar kallas för partsgemensam lönestatistik). För att få fram chefsstatistik välj "Chef/ledn" i befattningsboxen (till vänster om själva tabellen) och presentationsfliken "Arbetsområde..." för att jämföra chefslöner inom olika verksamheter.

Du kan också presentera statistiken på kommunstorleksintervall eller göra urval på ett visst kommunstorleksintervall. I den partsgemensamma statistiken kan du även göra urval eller presentera lönerna länsvis.

Den partsgemensamma lönestatistiken har, som du ser, färre urvalsmöjligheter och presentationsflikar men kan ändå vara ett intressant komplement till löneuppgifterna från Sacoförbundens löneenkäter, där du kan göra fler urval och presentera din statistik på fler olika sätt.

Lycka till med din kartläggning och hör gärna av dig till vår rådgivning om du vill diskutera den lönestatistik du tagit fram, radgivning@skolledarna.se.

Fler nyheter

Förbundets sommarstöd

2022-06-16

Hej! Min fråga är mycket akut! Precis vid skolavslutningen fick jag ett fantastiskt fint...

Ersättning under semestern

2022-06-09

Kan jag begära en särskild ersättning för att ha ”bakjour” i sommar? Min arbetsgivare vill att ja...

Jobba nära pensionsåldern

2022-06-02

Vill gärna fortsätta jobba, även om jag snart uppnår den vanliga pensionsåldern. Vad ska jag tänk...