2020-11-06

Vad kan jag göra för att få ett ansvarsavstånd i nivå med mitt uppdrag?

Jag har skrivit på för rektorslönelyft – bra och viktigt initiativ! - och undrar nu vad jag själv kan göra för att få ett ansvarsavstånd som är i nivå med mitt uppdrag? Min lön är 54 800 kr och mitt ansvarsavstånd till högst betalda förstelärare är mindre än tio procent.

Tack för din fråga och för att du skrivit under för ett nationellt rektorslönelyft!

Precis som din fråga antyder är det väsentligt att arbeta på flera fronter samtidigt, dvs att redan här och nu verka för bättre ansvarsavstånd* i din nuvarande tjänst. I fjolårets löneenkät frågade vi våra medlemmar hur stort ansvarsavståndet till högst betalda lärare är och det visade sig, att en betydande del hade ett orimligt litet ansvarsavstånd, inget alls, eller till och med omvänt, det vill säga lägre lön än de lärare de lönesätter.

Det är helt orimligt anser Sveriges Skolledarförbund och följer nu upp frågan för att se hur ansvarsavståndet bland medlemmarna har utvecklats under året. Därför är det viktigt att svara på löneenkäten som du och alla andra yrkesverksamma medlemmar fick i veckan. Den är ett av våra viktigaste underlag för att bland annat driva frågan om rektorslönelyft och ökat ansvarsavstånd vidare.

Nästa gång det är dags för lönerevision, förbered dig för att ta upp frågan med din chef. Eller boka in ett samtal redan nu om du fått utökat ansvar som ligger utanför det som normalt ingår i din tjänst.

Det kan också vara klokt att kolla med din lokalavdelning ifall man har någon information till exempel från löneöverläggningen. Det är din huvudmans ansvar att skapa en lönestruktur som motsvarar komplexiteten i ditt och övriga skolledares uppdrag i kommunen, inte minst viktigt för att kunna rekrytera och behålla skickliga skolledare. Här kan också lokalavdelningen påverka i samband med budget och lönerevision till exempel.

När du förbereder ditt lönesamtal, kolla gärna hur förstelärarna ligger till lönemässigt i hela verksamheten, även utanför ditt eget ansvarsområde.

Samla argument utifrån uppsatta mål och de resultat och verksamhetsförbättringar du uppnått, utgå från de gemensamma och dina individuella lönekriterier. Se om du kan hitta nya argument utifrån principerna för lönesättning i löneavtalet, liksom från din arbetsgivares egna riktlinjer och lönepolitik. Detta är grunden i det årliga lönesamtalet och även förutsättningen för att du och din chef ska få en samsyn för att förbättra ditt ansvarsavstånd.

Om du inte når hela vägen i detta samtal, blicka framåt och för dialogen vidare till den mållön och det ansvarsavstånd du siktar på om ett par eller några år framåt. Hur ser förutsättningarna ut för att nå din mållön och vad behöver du enligt din arbetsgivare göra för att nå dit?
Står ni långt ifrån varandra kanske det är dags att se dig om efter ett nytt uppdrag. Att byta jobb kan många gånger vara det säkraste sättet att nå en önskad löneutveckling inom rimlig tid. En klok huvudman ser till att ha attraktiva villkor för att kunna behålla sina skolledare.

Idag är omsättning på skolledare stor och den genomsnittliga anställningstiden kort, vilket i slutändan är dyrt för huvudmannen och riskerar att skada kontinuiteten för barn och elever i skolan.

Lycka till och återkoppla gärna till oss hur det går!

Du når oss enklast på radgivning@skolledarna.se eller 08-567 062 50, och bifoga alltid ditt telefonnummer så vi lätt kan nå dig ifall vi behöver.

*Sveriges Skolledarförbund har definierat vad vi menar med ansvarsavstånd. Det är löneskillnaden mellan chef och medarbetare som ska spegla den faktiska skillnaden i ansvar som följer av chefsbefattningen, respektive mellan olika chefsnivåer.

Fler nyheter

Förbundets sommarstöd

2022-06-16

Hej! Min fråga är mycket akut! Precis vid skolavslutningen fick jag ett fantastiskt fint...

Ersättning under semestern

2022-06-09

Kan jag begära en särskild ersättning för att ha ”bakjour” i sommar? Min arbetsgivare vill att ja...

Jobba nära pensionsåldern

2022-06-02

Vill gärna fortsätta jobba, även om jag snart uppnår den vanliga pensionsåldern. Vad ska jag tänk...