2018-10-04

Vad menar Sveriges Skolledarförbund med ansvarsavstånd?

Jag skulle vilja veta vad Sveriges Skolledarförbund menar med ansvarsavstånd, något som har kommit upp i debatten på senare år. Blivande medlem.

Tack för din fråga. Ansvarsavstånd i chefsrollen är en mycket viktig fråga för oss.

För att det ska vara tydligt vad vi menar med "ansvarsavstånd" har vi valt att definiera
det så här:

Ansvarsavstånd - löneskillnad mellan chef och medarbetare som ska spegla den faktiska skillnaden i ansvar som följer av chefsbefattningen, respektive mellan olika chefsnivåer.

Sveriges Skolledarförbunds medlemmar har fått en bra genomsnittlig löneutveckling men samtidigt är det tydligt att ansvarsavståndet bör vara avsevärt större, utifrån det stora och komplexa uppdrag skolledaren har. Det har de facto minskat på flera håll i landet!

Det finns exempel på hur ansvarsavståndet - anmärkningsvärt nog - helt raderats ut, eller till och med blivit omvänt. Det är helt oacceptabelt. Det borde vara självklart att chefer ska ha väsentligt högre löner än sina underställda.

Därför är det viktigt att du har koll på hur lärarnas löner ligger, och särskilt förstelärarlönerna, när du till exempel ska förhandla lön vid ny anställning.

Anser du att din lön är för övrigt låg i förhållande till lärarlönerna, är det viktigt att du tar upp det med din chef och att du diskuterar detta med din fackliga företrädare och kolleger.

Lönen ska spegla ansvar, innehåll och prestation i uppdraget för alla skolledare. Ansvaret vilar tungt på huvudmannen att visa vilka åtgärder man tänker vidta när ansvarsavstånden minskar.

Du vet väl också att du kan förhandla din lön även mellan lönerevisionerna. Särskilt om ditt ansvar förändras och ökar. Eller att du tycker att ansvarsavståndet är för litet.

Har du frågor om lön inför en ny anställning eller lönesamtalet, boka gärna en lönerådgivning på vår websida. Eller kontakta jour@skolledarna.se.

Kom ihåg att lämna ditt telefonnummer så vi lätt kan nå dig.

 

Fler nyheter

Förbundets sommarstöd

2022-06-16

Hej! Min fråga är mycket akut! Precis vid skolavslutningen fick jag ett fantastiskt fint...

Ersättning under semestern

2022-06-09

Kan jag begära en särskild ersättning för att ha ”bakjour” i sommar? Min arbetsgivare vill att ja...

Jobba nära pensionsåldern

2022-06-02

Vill gärna fortsätta jobba, även om jag snart uppnår den vanliga pensionsåldern. Vad ska jag tänk...