2019-02-15

Vad ska jag begära i lön?

Jag blivit kallad till en intervju till en tjänst som skolledare. Arbetsgivaren har bett mig att mejla mitt löneanspråk inför vårt första möte. Kan ni hjälpa mig med det?

Så bra att du hör av dig till oss inför din intervju till för ditt nya jobb!

Din lön är viktig för dig själv, men faktiskt också för alla skolledare.
Vår lönestatistik är en unik medlemsförmån som våra medlemmar har tillgång till. Men när det gäller ingångsvärden inför löneförhandlingen av den första skolledarlönen är det viktigt för alla Sveriges skolledare att varje ny skolledare går in på en skälig lön från början. Därför ger vi också dig (som kanske snart är medlem) också råd.

Sveriges Skolledarförbund har tagit fram rekommenderade ingångsvärden som kan användas som underlag inför förhandlingen av den första skolledartjänsten.

De ingångsvärden som vi rekommenderar är baserade på förbundets egen lönestatistik och det marknadsvärde som vi ser att skolledare har idag.

Följande ingångsvärden rekommenderar vi

  • Förskolechef Storstockholm 55 000 kr/mån
  • Förskolechef övriga landet 50 000 kr/mån
  • Rektor Storstockholm län 64 000 kr/mån
  • Rektor övriga landet 54 000 kr/mån
  • Biträdande rektor Storstockholm län 54 000 kr/mån
  • Biträdande rektor övriga landet 52 000 kr/mån

Se de här ingångsvärdena som en utgångspunkt när du lämnar ditt löneanspråk och som en av flera parametrar när du förhandlar din nya lön och övriga anställningsvillkor. Det kan till exempel också handla om fler semesterdagar.

Men - ange inte ditt löneanspråk så tidigt i processen.

Tumregeln är att du har ett bättre förhandlingsläge ju längre du kommit. Det är också svårt att lägga ett bra löneanspråk innan du fått mer information om tjänstens innehåll, ansvar och vilka krav som kommer att ställas på dig.

För att kunna ge dig en mer skräddarsydd lönerådgivning bör du kontakta vår jour (08-567 062 00, jour@skolledarna.se). Det är möjligt för alla, även de som står i begrepp att bli medlemmar i förbundet!

Om det är möjligt, be alltså att få komma med ett löneanspråk först när du fått den information som du behöver om tjänsten.

Du kan också säga att du varit i kontakt med Sveriges Skolledarförbund som tipsar om att man ska inleda lönediskussionen i enlighet med förbundets rekommenderade ingångsvärden.
Be din presumtiva arbetsgivare att sedan berätta mer om löneläget och hur dina utvecklingsmöjligheter ser ut för att du sedan ska kunna återkomma med genomtänkt löneanspråk.

Formulera för dig själv den lön du lägst kan acceptera för att säga ja till jobbet.
Kom ihåg att de flesta arbetsgivare respekterar ett marknadsmässigt löneanspråk och vill vara en attraktiv arbetsgivare.

Om du vet att ditt löneanspråk kommer att anses som högt, är det viktigt att du lägger fram det på ett klokt sätt så att du inte hamnar i ett låst läge med din chef.

Lyft till exempel frågan om ansvarsavstånd. Det är löneskillnaden mellan chef och medarbetare som ska spegla den faktiska skillnaden i ansvar som följer av chefsbefattningen, respektive mellan olika chefsnivåer.

Sveriges Skolledarförbunds medlemmar har fått en bra genomsnittlig löneutveckling de senare åren, men samtidigt är det tydligt att ansvarsavståndet bör vara avsevärt större, utifrån det stora och komplexa uppdrag skolledaren har. Det har de facto minskat på flera håll i landet!

Det finns exempel på hur ansvarsavståndet - anmärkningsvärt nog - helt raderats ut, eller till och med blivit omvänt. Det är helt oacceptabelt. Det borde vara självklart att chefer ska ha väsentligt högre löner än sina underställda.

Därför är det viktigt att du har koll på hur lärarnas löner ligger, och särskilt förstelärarlönerna, när du till exempel ska förhandla lön vid ny anställning.

Du når kanske inte hela vägen med löneanspråket denna gång, men ditt löneanspråk kan bana väg för en god revision kommande år.

Lycka till och välkommen som medlem när du fått tjänsten! Det är lätt att bli medlem. Kolla in vår hemsida! Och välkommen till för bundet för Sveriges viktigaste chefer.

Fler nyheter

Förbundets sommarstöd

2022-06-16

Hej! Min fråga är mycket akut! Precis vid skolavslutningen fick jag ett fantastiskt fint...

Ersättning under semestern

2022-06-09

Kan jag begära en särskild ersättning för att ha ”bakjour” i sommar? Min arbetsgivare vill att ja...

Jobba nära pensionsåldern

2022-06-02

Vill gärna fortsätta jobba, även om jag snart uppnår den vanliga pensionsåldern. Vad ska jag tänk...