2016-04-28

Är jag tvungen att rycka ut?

Jag är rektor i ett ganska oroligt område. Min arbetsgivare vill att jag alltid ska kunna ställa upp och rycka ut när något händer vid min skola. Kan jag neka till det?

Som chef har du vanligtvis oreglerad arbetstid och det innebär att du i regel inte kan neka till att rycka ut om det behövs.
I ditt anställningsavtal framgår vilken veckoarbetstid du har (vanligtvis 40 timmar per vecka). Arbetstoppar förekommer självklart då och då. Eller att, som du beskriver, speciella händelser inträffar och du behöver arbeta extra mycket.
Det är därför mycket viktigt att du ser till att få en tid till för återhämtning i nära anslutning till den höga arbetsbelastningen.

Funkar inte det, behöver du ta upp det med din chef. Tänk ut hur du vill göra och föreslå din lösning både vad som är viktigt att prioritera och hur du vill kompenseras för den inarbetade tiden.
Den oreglerade arbetstiden innebär också att du har ett eget ansvar för till exempel att delegera arbetsuppgifter så att arbetstiden blir hanterlig.

Vi ser i vår lönestatistik att inget tyder på att arbetstiden för Sveriges Skolledarförbunds medlemmar har minskat de senaste åren. Det är bekymmersamt, inte minst nu när landets skolledare står inför extraordinära utmaningar.

Även om 2/3-delar av våra medlemmar uppger att de har rätt att ta ut tid mot tid, hinner de flesta inte göra det. Hur skolledare ska hålla hela yrkeslivet med en hög arbetsbelastning är en väsentlig fråga för förbundet att arbeta med.

Det är viktigt att förebygga en hög arbetsbelastning och ett bra sätt är att undersöka hur omfattande ett uppdrag är vid förhandlingen om en ny anställning.
Gå noga igenom anställningsavtalet innan du skriver på. Fråga din kommande arbetsgivare om något är oklart och diskutera just frågorna ovan.

För att kunna ge dig en mer anpassad rådgivning, kontakta gärna vår jour (08-567 062 00, jour[at]skolledarna.se) för att bestämma en tid för ett samtal. Glöm inte att lämna aktuellt telefonnummer och när vi kan nå dig.
Vi erbjuder oss också att granska avtalstexten. Men då behöver vi se hela ditt avtal.

Som medlem i Sveriges Skolledarförbund får du ännu mer service. Det är lätt att bli medlem. Kolla in vår hemsida!

Fler nyheter

Försäkringar för nya medlemmar

2019-12-19

Jag är idag medlem i Lärarnas riksförbund, men jobbar som biträdande rektor sedan 1 augusti 2019....

Hur kan jag använda Saco Lönesök?

2019-11-08

Jag har noterat och redan svarat på löneenkäten, men jag behöver göra en egen kartläggning av hur...

Vad menas med bisyssla?

2019-09-26

Hej jouren! För några år sedan när jag började på mitt nuvarande jobb fick jag en blankett från...