2016-02-11

Hur ska jag få betalt för min övertid?

Jag arbetar mycket övertid, men hur ska jag få betalt för den?

Du är inte ensam om att arbeta mycket. Det visar Sveriges Skolledarförbunds senaste löneenkät som vi genomförde i slutet av förra året. Nio av tio skolledare jobbar övertid.

Som chef ingår det att du tar ansvar för att förlägga din arbetstid så att verksamheten kan fungera optimalt. Det innebär också att du finns tillgänglig även utanför normal arbetstid.
Sveriges Skolledarförbund anser att kompensation för övertid ska medföra en god månadslön och längre semester. Dessutom är det viktigt att du och din chef klargör när du behöver vara tillgänglig utanför vanlig arbetstid och att du bokför hur mycket du jobbar över.

Även om du inte har rätt till särskild övertidsersättning så betyder det inte att du ska jobba gratis. En överenskommelse om hur det ska regleras bör finnas och den ska ses över årligen precis som lönen.
Förutom den ekonomiska ersättningen behöver du också ledighet för den extra tid du jobbat. Denna tid bör du ta ut i nära anslutning till arbetstoppar för att du ska ha möjlighet till en god återhämtning.
Diskutera med din chef vad som är en hållbar arbetsbelastning. Tänk på att han/hon ansvarar för din arbetsmiljö på samma sätt som du ansvarar för dina medarbetares.

Vi har tyvärr också konstaterat att sjukskrivningarna på grund av utmattning ökat markant.
Två tredjedelar av skolledarna har enligt vår lönestatistik rätt att ta ut tid mot tid men många hinner inte ta ut den tid de jobbat in. Läs mer i "Du och Din lön".

Det är mycket viktigt att du diskuterar med din chef så att du får betalt för all arbetad tid. Tänk på att främst höja lönen, kombinerat med längre semester och/eller högre avsättning till tjänstepensionen.

Kontakta gärna vår arbetsrättsliga jour om du behöver rådgivning i dessa frågor jour[at]skolledarna.se eller 08-567 06 200.

Och framför allt, arbeta inte så mycket att du riskerar att blir sjuk!

Fler nyheter

Behöver jag vara tillgänglig under semestern?

2019-06-28

Sommar och semester snart här – men hur mycket behöver jag vara tillgänglig under min ledighet...

Är det förmånligt att löneväxla?

2019-04-12

Jag tycker det pratas mycket om löneväxling till pension och har funderat på att göra det själv m...

Övernattning i tjänsten

2019-03-15

Min chef planerar en tvådagarskonferens med övernattning om några veckor. Nu undrar jag om jag...