2016-04-07

Jämföra lön med andra på samma befattning

Jag undrar hur min lön ligger jämfört med andra skolledare på samma befattning och med lika många underställda. Jag är förskolechef i Västsverige och undrar hur min lön ligger i förhållande till andra förskolechefer med ungefär lika stort personalansvar som jag har, 35 medarbetare.

Javisst går det. Som medlem kan du gå in på Saco Lönesök och söka i vår unika lönestatistik. Där är det lätt att göra jämförelser på det sätt som du önskar.

Du når Saco Lönesök enkelt via vår hemsida och den visar bland annat att förskolechefer i Västsverige förra året, som har 31-40 underställda, har en genomsnittslön på 42 800 kr/mån. De individuella lönerna där varierar ungefär mellan 39 300 kr/mån och 45 500 kr/mån, och beror också på viken huvudmannen är.

Genomsnittslönen i landet för en förskolechef, oavsett antalet underställda, är cirka 42 900 kr/mån. I Stockholms län, där vi har de högsta skolledarlönerna, är genomsnittet drygt 47 500 kr/mån. Du nämner inte om du jobbar i en kommunal eller fristående förskola, men med Saco Lönesök kan du få en bild av hur det ser ut i ditt län/kommun för olika huvudmän.

Det är bra och viktigt att jämföra löner för att få en uppfattning om hur du ligger till, bland annat inför ditt lönesamtal.
Men tänk på att lönestatistiken inte är ett facit över vilken lön du ska ha - din lön kan mycket väl vara högre än vad statistiken visar, i synnerhet som du nu ska komma överens om 2016 års lön.
Tänk också på att det på många håll är svårt att rekrytera kvalificerade förskolechefer. Ta med det i beräkningen när du ska komma fram till ditt löneanspråk.

Du vet väl också att du i Du och Din Lön 2016, kan hitta tabeller över skolledarlöner för hela landet. Där finns också en hel del goda råd över vad du bör tänka på inför årets viktigaste samtal – lönesamtalet!
Där finns också rekommenderade ingångsvärden för olika skolledarbefattningar.

Om du har ytterligare frågor kring lön och anställningsvillkor, är du alltid välkommen att kontakta oss på jour[at]skolledarna.se, eller på vår jourtelefon 08-567 06 200.

Fler nyheter

Försäkringar för nya medlemmar

2019-12-19

Jag är idag medlem i Lärarnas riksförbund, men jobbar som biträdande rektor sedan 1 augusti 2019....

Hur kan jag använda Saco Lönesök?

2019-11-08

Jag har noterat och redan svarat på löneenkäten, men jag behöver göra en egen kartläggning av hur...

Vad menas med bisyssla?

2019-09-26

Hej jouren! För några år sedan när jag började på mitt nuvarande jobb fick jag en blankett från...