2016-03-04

Min chef vill inte ge mig löneökning

Jag hade ett lönesamtal med min chef idag. Hon berättade för mig att hon var mycket nöjd med mitt arbete under året men att jag dessvärre inte kunde få en löneökning som matchar min insats då hennes budget för 2016 är mycket snäv. Ska jag acceptera detta?

Du ska absolut inte acceptera det argumentet inför lönerevision 2016.

Att din chef har en snäv budget kan för henne anses som ett starkt argument för att ge låga löneökningar i år. Men hon bör tänka på att göra kloka prioriteringar inom sin budget så att hon inte riskerar bli av med kompetenta skolledare. Hög omsättning på rektorer och nyrekryteringar är mycket kostsamt.

Framförallt ska din lön påverkas utifrån det resultat du visat och din kompetens och det ansvar du har.
Vårt förslag är att du ska förbereda goda argument som går i linje med arbetsgivarens behov och sätt att se. Att du redan fått ett gott betyg för dina insatser ska du naturligtvis påminna chefen om. Visa förståelse för chefens situation, men ta inte tillbaka dina egna argument om de är goda. Gör också klart för din chef att du ser lönen som ett kvitto på dina insatser.

Glöm heller inte eventuell övertid när du lägger upp din argumentation. Det är viktigt att du håller reda på hur mycket du jobbar över så att du kan ta med omfattningen av din övertid i lönesamtalet.
Kontakta gärna en lokal företrädare eller förbundet centralt för hjälp med att stämma av dina goda argument.

Sveriges Skolledarförbund anser att det är viktigt att prioritera skolledarlöner i årets lönerevision. Kompetenta skolledare har stor betydelse för resultaten i förskola och skola. Och dessutom är skolledare ett relativt litet kollektiv i budgeten och påverkar därför inte, trots ett högre löneläge, den totala budgeten så mycket som de större grupperna.
En arbetsgivare som prioriterar skolledarlöner 2016 tänker klokt!

Vår erfarenhet är att om flera skolledare påtalar samma sak i sitt lönesamtal – det vill säga gör chefen uppmärksam på hur viktigt det är att prioritera deras löner. På så sätt får chefen i sin tur bättre underlag då hon/han ska äska pengar till sin budget.

Diskutera gärna det sista med dina kolleger inför era lönesamtal. Det ger ännu mer tyngd till era argument.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Behöver jag vara tillgänglig under semestern?

2019-06-28

Sommar och semester snart här – men hur mycket behöver jag vara tillgänglig under min ledighet...

Är det förmånligt att löneväxla?

2019-04-12

Jag tycker det pratas mycket om löneväxling till pension och har funderat på att göra det själv m...

Övernattning i tjänsten

2019-03-15

Min chef planerar en tvådagarskonferens med övernattning om några veckor. Nu undrar jag om jag...