2016-02-22

Nytt jobb och nytt anställningsavtal

Jag har ett nytt jobb på gång och ska skriva på mitt anställningsavtal. Vad ska jag tänka på? Finns det någon mall man ska följa?

Det är en hel del att tänka på, så det är mycket bra att du frågar.
Sveriges Skolledarförbund har ingen specifik mall men många bra tips och en checklista som är bra att pricka av.

Glädjen över ett nytt jobb och den stora utmaning som väntar är stor när man kommit överens med en ny arbetsgivare om tillträdesdag och lön.
Men det gäller att ha is i magen och var noga med att läsa igenom det anställningsavtal du ska skriva under.

Är allt fullständigt tydligt och klart för dig?
Anställningsavtalet har stor betydelse för tiden hos den nya arbetsgivaren och även för tiden
efter. Som pensionär till exempel.
Kolla därför ordentligt texten i anställningsavtalet innan du skriver på och slutligen tackar ja till jobbet.

Här är några viktiga punkter på vår checklista som du bör gå igenom:

 • Uppgifter om arbetstagare och arbetsgivare
  Din arbetsgivare kan vara en kommun, staten eller en fristående huvudman. Det är viktigt att det är rätt namn som anges. Gäller det en fristående skola ska organisationsnumret också anges.
 • Befattning
  Det ska vara helt klart vilken befattning du har. Särskilt viktigt är det om du utöver en tillsvidareanställning till exempel har ett förordnande som rektor på en viss tid. Vad händer när det upphör?
 • Placeringsort
  Det är viktigt att rätt placeringsort står i avtalet. Ska du arbeta på flera olika platser ska det vara reglerat hur resor och tid ersätts.
 • Anställningsform och arbetstid
  Vilken anställningsform du har ska tydligt framgå. Vanligast för skolledare är tillsvidareanställning. Arbetstiden ska också anges, oftast som antal timmar per vecka.
  Vilka övertidsbestämmelser gäller hos din nya arbetsgivare? Har du förhandlat bort din övertidsersättning, se till att du får en bra kompensation för det. Det ingår ofta i din löneuppgörelse. Se till att du minst kompenseras med tid mot tid.
  Om du har ett förordnande som löper under en lång tid, är det viktigt att det framgår hur förändringar av avtalet ska genomföras. Tänk på detta vid en eventuell förlängning av avtalet.
  Om du har en provanställning, ta reda på vilka villkor som gäller.
 • Lön, revisionstidpunkt, lönetillägg
  Det ska vara tydligt och klart vilken lön du ska få. När omfattas du av nästa lönerevision? När den ska ske ska finnas med i avtalet. Kom ihåg att även omförhandla både din grundlön och ditt lönetillägg när du har ett förordnande.
 • Kollektivavtal, semester med mera
  Vilket centralt kollektivavtal gäller hos din arbetsgivare? För de kommunala arbetsgivarna heter det HÖK T.
  Fristående huvudmän är, i bästa fall, medlemmar i en arbetsgivarorganisation och har därmed ett kollektivavtal, alternativt ett företagsavtal.
  Ta reda på vilket kollektivavtal som gäller på din nya arbetsplats.
  I kollektivavtalets allmänna villkor regleras bland annat semester, uppsägningstider och förhandlingsordning.
  Saknas kollektivavtal gäller endast lagen om anställningsskydd (LAS) och andra arbetsrättsliga lagar. Det är särskilt viktigt om du är hög chef och är undantagen av reglerna i LAS, att i anställningsavtalet skriva in allt som ska gälla för tjänsten, till exempel uppsägningstid.
 • Tjänstepension och försäkringar
  Allmän pension (det orangea kuvertet), javisst, men tjänstepensionen har stor betydelse. Vilket tjänstepensionsavtal som gäller hos din nya arbetsgivare finns angivet i kollektivavtalet.
  Saknas kollektivavtal har kanske arbetsgivaren avtal direkt med ett försäkringsbolag. Det är mycket viktigt att kolla upp det.
  Vilka andra försäkringar, till exempel sjukförsäkring, som arbetsgivaren har, är också viktigt att undersöka. Kolla en extra gång.
 • Uppsägningstid
  Hur lång uppsägningstiden du har varierar beroende på hur länge du arbetat hos den aktuella arbetsgivaren. Uppsägningstiden regleras i de allmänna villkoren i kollektivavtalet.
  Vilken uppsägningstid som gäller för din arbetsgivare kan du och din arbetsgivare även förhandla om vid anställningstillfället.
  Som skolledare har du en utsatt chefsposition och du bör därför se till att du har en lång uppsägningstid från arbetsgivarens sida.

Mer information finns på vår hemsida, skolledarna.se.
Vi råder dig också att ta kontakt med våra duktiga lokala fackliga företrädare, som har god kännedom om de lokala förhållandena hos arbetsgivaren. Du hittar dem på hemsidan när du är inloggad under fliken "Min sida".

Ta också kontakt – i god tid! – med vår arbetsrättsliga jour. Vi kan granska ditt avtal så att inget blir glömt, jour[at]skolledarna.se

Grattis och lycka till i det nya jobbet!

Fler nyheter

Försäkringar för nya medlemmar

2019-12-19

Jag är idag medlem i Lärarnas riksförbund, men jobbar som biträdande rektor sedan 1 augusti 2019....

Hur kan jag använda Saco Lönesök?

2019-11-08

Jag har noterat och redan svarat på löneenkäten, men jag behöver göra en egen kartläggning av hur...

Vad menas med bisyssla?

2019-09-26

Hej jouren! För några år sedan när jag började på mitt nuvarande jobb fick jag en blankett från...