2016-04-01

Samma lönepåslag för alla?

Vi har precis fått en ny förvaltningschef som ska lönesätta mig och mina skolledarkolleger. Hon har inte hunnit lära känna oss så väl ännu, och därför har hon antytt att hon kommer att ge oss alla samma lönepåslag i år. Tycker förbundet att jag bör ha synpunkter på denna hantering? Jag är anställd i en medelstor kommun i Mellansverige.

Ja, det tycker vi verkligen att du ska ha. Du och dina kolleger, men framförallt dina lokala fackliga företrädare, ska ha synpunkter på er nya chefs sätt att hantera det löneavtal som gäller inom kommunen.

I vårt löneavtal, HÖK T*, har vi tillsammans med arbetsgivaren kommit överens om att lönerna ska vara individuella, differentierade och avspegla uppnådda mål och resultat.
Det gynnar varken verksamheten eller er nya chef att hon hänvisar till "kort erfarenhet" inför årets lönesamtal. Er tidigare chef bör ha överlämnat all viktig information som rör personalen, så att din nya chef från första dagen ska ha fått en bra start att leda verksamheten, och till exempel kunna genomföra en löneöversyn.

Det är den nya chefens ansvar att kontakta sin företrädare och med stöd av HR-avdelningen, sätta sig in i uppgifter om personalen, bland annat respektives ansvarsområden, erfarenheter, prestationer och resultat under året.
Det innebär också att hon ska ta del av anteckningar från tidigare lönesamtal och utvecklingssamtal.
Självklart är det inte helt enkelt för en ny chef att hålla en konstruktiv dialog om lön med nya medarbetare. Det är dock självklart att ni ska bedömas på ett korrekt sätt.

Bidra gärna själv med underlag från tidigare lönesamtal och ge exempel på vad du åstadkommit det senaste året och vilka resultat du nått. Glöm inte att själv komma med förslag till ett löneanspråk.
Behöver du rådgivning inför lönesamtalet så ta kontakt med Sveriges Skolledarförbund, jour@skolledarna.se för att boka tid för lönerådgivning.
Det här gäller också andraavtalsområden.

Lycka till!

*HÖK T, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mellan Akademikeralliansen (där Sveriges Skolledarförbund ingår) och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Pacta. Avtalet är ett tillsvidareavtal.

Fler nyheter

Försäkringar för nya medlemmar

2019-12-19

Jag är idag medlem i Lärarnas riksförbund, men jobbar som biträdande rektor sedan 1 augusti 2019....

Hur kan jag använda Saco Lönesök?

2019-11-08

Jag har noterat och redan svarat på löneenkäten, men jag behöver göra en egen kartläggning av hur...

Vad menas med bisyssla?

2019-09-26

Hej jouren! För några år sedan när jag började på mitt nuvarande jobb fick jag en blankett från...