2016-04-15

Vad ska jag begära i lön?

Jag har sökt min första skolledartjänst och har nu blivit kallad till en intervju. Arbetsgivaren har bett mig att mejla mitt löneanspråk inför vårt första möte. Kan ni hjälpa mig med det? PS. Jag är inte medlem hos er ännu.

Så bra att du hör av dig till oss inför ditt första skolledarjobb! Din första lön är självklart viktig för dig själv, men faktiskt också för alla skolledare.
Vår lönestatistik är en unik medlemsförmån som våra medlemmar har tillgång till. Men när det gäller ingångsvärden inför löneförhandlingen av den första skolledarlönen är det viktigt för alla Sveriges skolledare att varje ny skolledare går in på en skälig lön från början.
Sveriges Skolledarförbund har tagit fram rekommenderade ingångsvärden som kan användas som underlag inför förhandlingen av den första skolledartjänsten. De ingångsvärden som vi rekommenderar är baserade på förbundets egen lönestatistik och det marknadsvärde som vi ser att skolledare har idag.

  • För skolledartjänster är ingångsvärdena idag:
  • Förskolechef Stockholms län 46 000 kr/mån
  • Förskolechef övriga landet 43 000 kr/mån
  • Rektor Stockholms län 55 000 kr/mån
  • Rektor övriga landet 47 000 kr/mån
  • Biträdande rektor Stockholms län 47 000 kr/mån
  • Biträdande rektor övriga landet 44 000 kr/mån

Se de här ingångsvärdena som en fingervisning för ett "golv" och som en av flera parametrar när du förhandlar din nya lön och övriga anställningsvillkor. Det kan till exempel också handla om fler semesterdagar.

Ange inte ditt löneanspråk så tidigt i processen. Tumregeln är att du har ett bättre förhandlingsläge ju längre du kommit. Det är också svårt att lägga ett bra löneanspråk innan du fått mer information om tjänstens innehåll, ansvar och vilka krav som kommer att ställas på dig.
För att kunna ge dig en mer skräddarsydd lönerådgivning bör du kontakta vår jour (08-567 062 00, jour[at]skolledarna.se). Det är möjligt för alla, även de som står i begrepp att bli medlemmar i förbundet!

Om det är möjligt, be att få komma med ett löneanspråk först när du fått mer information om tjänsten. Du kan också säga att du varit i kontakt med Sveriges Skolledarförbund som tipsar om att man ska inleda lönediskussionen i enlighet med förbundets rekommenderade ingångsvärden.
Be din presumtiva arbetsgivare att sedan berätta mer om löneläget och hur dina utvecklingsmöjligheter ser ut för att du sedan ska kunna återkomma med genomtänkt löneanspråk. Formulera för dig själv den lön du lägst kan acceptera för att säga ja till jobbet.
Kom ihåg att de flesta arbetsgivare respekterar ett marknadsmässigt löneanspråk och vill vara en attraktiv arbetsgivare.

Men om du vet att ditt löneanspråk kommer att anses som högt, är det viktigt att du lägger fram det på ett klokt sätt så att du inte hamnar i ett låst läge med din chef.
Kanske når du inte hela vägen denna gång. Men ditt löneanspråk banar väg för en god revision kommande år eller till och med utökat ansvar på sikt.

Lycka till och välkommen som medlem när du fått tjänsten! Det är lätt att bli medlem. Kolla in vår hemsida!

Fler nyheter

Försäkringar för nya medlemmar

2019-12-19

Jag är idag medlem i Lärarnas riksförbund, men jobbar som biträdande rektor sedan 1 augusti 2019....

Hur kan jag använda Saco Lönesök?

2019-11-08

Jag har noterat och redan svarat på löneenkäten, men jag behöver göra en egen kartläggning av hur...

Vad menas med bisyssla?

2019-09-26

Hej jouren! För några år sedan när jag började på mitt nuvarande jobb fick jag en blankett från...