2016-02-18

Vad ska jag tänka på inför mitt lönesamtal?

Vad ska jag tänka på inför mitt kommande lönesamtal med min chef?

A och O är förberedelse - det är viktigt att du förbereder dig inför lönesamtalet, för att kunna påverka din lön.
Summera dina arbetsinsatser och vilka verksamhetsresultat du uppnått. Har du fått större ansvar, till exempel fler medarbetare, områden eller större budget?
Bestäm din mållön – den lön som du anser att din arbetsinsats och kompetens är värd. Tänk noga ut vilket förslag till ny lön du ska lämna vid samtalet och bestäm dig för vilken lägsta lön du rimligen kan acceptera.

Ta del av förbundets lönestatisk och löneläget hos din arbetsgivare.
Tänk på att du kan förbättra övriga anställningsvillkor i lönesamtalet, till exempel fler semesterdagar. Passa också på att diskutera hur omfattande din arbetstid är. Har du en stor, för stor, arbetsbelastning är det bra att det kommer upp här.
Läs även igenom de lönekriterier som finns hos arbetsgivaren. Förbered frågor och argument och hur du ser på din löneutveckling.

Under lönesamtalet ger du din syn på verksamheten, dina mål, prestationer och behov av kompetensutveckling. Argumentera sakligt och lämna ditt löneanspråk.
Lyssna på det din chef framför. Be om en motivering i det fall den lön han eller hon föreslår är för låg och be om ett nytt möte. Se också till att ni talar om din framtida löneutveckling.
I "Du och din lön 2016" finns ytterligare goda råd inför samtalet. 

Är du medlem i Sveriges Skolledarförbund kan du logga in och få tillgång till vår statistik på Saco Lönesök. Där du kan jämföra din lön med vad andra andra chefer till exempel din inom kommunen har i månadslön.

Vi råder dig också att ta kontakt med våra duktiga lokala fackliga företrädare, som har god kännedom om de lokala förhållandena hos arbetsgivaren. Du kan hitta dem på hemsidan när du är inloggad under "Min sida".

Glöm inte heller bort att Sveriges Skolledarförbund erbjuder personlig lönerådgivning med coaching och granskning av ditt nya anställningsavtal.
Kontakta vår arbetsrättsliga jour, jour@skolledarna.se, 08 567 06 200.

Sveriges Skolledarförbund anser att du som skolledare självklart ska ha en lön som motsvarar det stora ansvar och den komplexitet som ligger i hela uppdraget att vara skolledare. Skolledare är chefer och har avgörande betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan och för resultaten och trivseln i skolan.

Lycka till!

Fler nyheter

Försäkringar för nya medlemmar

2019-12-19

Jag är idag medlem i Lärarnas riksförbund, men jobbar som biträdande rektor sedan 1 augusti 2019....

Hur kan jag använda Saco Lönesök?

2019-11-08

Jag har noterat och redan svarat på löneenkäten, men jag behöver göra en egen kartläggning av hur...

Vad menas med bisyssla?

2019-09-26

Hej jouren! För några år sedan när jag började på mitt nuvarande jobb fick jag en blankett från...