2016-03-10

Varför bli skolledare när man kan få samma lön som en förstelärare

Varför sikta på att bli skolledare när man kan få i princip samma lön som förstelärare?

Det är en mycket berättigad fråga som både du, många av dina kolleger och även oroliga arbetsgivare som på många håll har svårt att rekrytera skolledare, ställer sig.

Att vara skolledare är ett mycket viktigt och spännande uppdrag. Vi vet också att skolledares insatser har stor påverkan på resultatet i förskola och skola.

Mot den bakgrunden har vi goda argument för att skolledares löner måste höjas. Därtill kommer att 2016 är ett år med extra stora utmaningar med alla nyanlända elever och rekryteringskrisen av såväl skolledare som lärare.

Lönerna för förstalärare ligger idag nära skolledares löner på många håll i landet och i vissa fall högre än skolledares. Många arbetsgivare har valt att justera upp skolledarnas löner eller har planer för att göra det på lite längre sikt.

Men det går alldeles för långsamt.

Det krävs att parterna visar mod och klokhet för att åstadkomma de förändringar som behövs för att kunna rekrytera, och även behålla skickliga skolledare, som kanske annars precis som du överväger att i stället välja karriärvägen via förstelärare istället.

Kloka arbetsgivare har räknat ut att alternativkostnaden, det vill säga att inte höja skolledarlönerna rejält, är mycket högre då omsättning på skolledare ökar. Eller ännu värre, leder till vakanta skolledartjänster som kostar mycket mer i både pengar och resultat.

Det ser vi särskilt på de orter där skolledare lätt kan pendla till andra kommuner och arbetsplatser.
Boka gärna in en lönerådgivning via vår jour (jour[at]skolledarna.se) när du bestämt dig för att söka en skolledartjänst. Då får du stöd både att hitta rätt lönenivå och vilka övriga villkor du bör tänka på innan du skriver under anställningsavtalet (som vi också kan granska i förväg).

Fler nyheter

Försäkringar för nya medlemmar

2019-12-19

Jag är idag medlem i Lärarnas riksförbund, men jobbar som biträdande rektor sedan 1 augusti 2019....

Hur kan jag använda Saco Lönesök?

2019-11-08

Jag har noterat och redan svarat på löneenkäten, men jag behöver göra en egen kartläggning av hur...

Vad menas med bisyssla?

2019-09-26

Hej jouren! För några år sedan när jag började på mitt nuvarande jobb fick jag en blankett från...