2019-06-28

Behöver jag vara tillgänglig under semestern?

Sommar och semester snart här – men hur mycket behöver jag vara tillgänglig under min ledighet egentligen? Jag har fyra veckor semester, och min chef ”räknar” med att jag är tillgänglig också då. Stämmer det verkligen? Bra att veta före första semesterdagen…

Tack för en bra fråga!

Det är många skolledare som har dessa förväntningar på sig, och till dig och andra skolledare vill vi rekommendera att komma överens med din chef i god tid innan semestern om vad som ska gälla.

Även som chef har du rätt till fyra veckors sammanhängande semester enligt semesterlagen. Skälet är att vi alla behöver långledigt för att komma ner i varv och samla kraft inför kommande arbetsår. Därför fungerar det inte att din chef slentrianmässigt bara räknar med att du finns tillgänglig även då. Tvärtom.

Med planering kan du och din arbetsgivare lösa till exempel semestern genom samarbete mellan skolor och att även högre chefer kan ta jour under någon sommarvecka. För att alla kan få en sammanhängande ledighet.

Skulle du likväl bli tvungen att korta ner din sammanhängande semester är tumregeln att du i så fall ska kompenseras med extra semesterdagar att ta ut vid ett annat tillfälle och arbetsgivaren ska stå för kostnader i samband med den avbrutna semestern.

Som chef får du däremot vara beredd att ifall det finns särskilda skäl avbryta din semester och gå i tjänst, men det gäller för extraordinära och oförutsedda händelser.

Vi rekommenderar både att det tas fram lokala riktlinjer för skolledarnas tillgänglighet. Även för varje medarbetare att komma överens om vad som ska gälla med sin närmaste chef.

Se också till att du har en ställföreträdare som går in och tar över ansvaret när du har semester eller vid en längre frånvaro.

Det kanske kan bli den första punkten att diskutera på höstens första möte!

Har du fler funderingar om vad som gäller under semestertid kan du höra av dig till vår jourmejl i sommar: jour@skolledarna.se. Den läser vi varje vardag. Glöm inte att lämna ditt telefonnummer om du vill bli uppringd.

Trevlig sommar!

Fler nyheter

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Vi har fått besked om att vi kanske måste avbryta semestern i sommaren. Vad gäller? Och blir man...

Kan jag återta min uppsägning?

2020-04-24

Jag har sagt upp mig men det var förhastat, kan jag återta uppsägningen?

GDPR och digital kommunikation

2020-04-03

Jag undrar vad som gäller för GDPR nu under Coronapandemin när vi använder digital kommunikation...