2017-12-14

Extra dagar till inkomstförsäkringen

Hej! I andra förbund går det att teckna extra dagar till inkomstförsäkringen, utöver de 150 dagar som ingår i den inkomstförsäkring som jag redan har. När kan man göra det i Sveriges Skolledarförbund? Och är det några nya försäkringar på gång?

Man vet aldrig vad som händer på arbetsfronten och vi förstår att du är orolig för ditt jobb. Varsel, uppsägningar och arbetslöshet är tyvärr naturliga inslag i arbetslivet.

Som medlem i Sveriges Skolledarförbund har du en inkomstförsäkring som ger dig ekonomisk trygghet om du skulle bli arbetslös. Den betalar ut en ersättning utöver a-kassan i upp till 150 dagar. Från första januari 2018 höjs också taket till 80 000 kronor.

För att man ska kunna känna sig extra trygg har vi nu tillsammans med If tagit fram ett komplement till den befintliga inkomstförsäkringen – Frivillig inkomstförsäkring.

Det frivilliga tillägget ger dig möjlighet till 50 extra ersättningsdagar.

Frivillig inkomstförsäkring gäller tills du fyller 65 år och kostar 139 kr i månaden.

För mer information eller för att ansöka om Frivillig inkomstförsäkring, gå in på if.se/skolledarna eller kontakta If på telefon 0770-77 00 79.

För att du ska kunna fortsätta vara försäkrad även när du inte längre är yrkesverksam, har Sveriges Skolledarförbund tillsammans med If tagit fram några speciella seniorförsäkringar. I år har vi lanserat seniorförsäkringarna Olycksfall och Liv.

Vid årsskiftet erbjuds ytterligare en seniorförsäkring - Kritisk sjukdom senior.

Det innebär att du som senior har möjlighet att teckna ett bra skydd för såväl olycksfall som sjukdom. Alla seniorförsäkringar gäller tills du fyller 85 år.

Kritisk sjukdom senior lämnar ersättning med gällande försäkringsbelopp om du drabbas av hjärtinfarkt, cancer eller hjärninfarkt/ hjärnblödning.

Försäkringen kan köpas av dig som är mellan 55–65 år och redan idag har försäkringen Kritisk sjukdom. Du behöver inte fylla i någon ny hälsodeklaration i samband med köpet.

Pris: 60 kronor/ månad för försäkringsbelopp 25 000 kronor, 92 kronor/ månad för försäkringsbelopp 40 000 kr.

Även din partner kan köpa försäkringen till samma förmånliga pris.

För mer information, fullständiga försäkringsvillkor och för att ansöka om försäkring, besök if.se/skolledarna eller kontakta If 08-792 27 72.

Fler nyheter

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Vi har fått besked om att vi kanske måste avbryta semestern i sommaren. Vad gäller? Och blir man...

Kan jag återta min uppsägning?

2020-04-24

Jag har sagt upp mig men det var förhastat, kan jag återta uppsägningen?

GDPR och digital kommunikation

2020-04-03

Jag undrar vad som gäller för GDPR nu under Coronapandemin när vi använder digital kommunikation...