2017-05-30

Har jag rätt att gå klart min rektorsutbildning när jag byter jobb?

Jag har 1,5 år kvar på Rektorsprogrammet och är på väg till ett nytt och spännande jobb. Har jag rätt att gå klart utbildningen hos min nya arbetsgivare, eller måste jag avbryta den?

Vi hoppas att du tog upp den här frågan när intervjuades för ditt nya jobb. Om inte är det viktigt att du så fort som möjligt informerar din nya arbetsgivare att du går utbildningen och vill avsluta den, och att din nya arbetsgivare meddelar Skolverket att du går utbildningen.

Det är bra att när du börjar ditt nya jobb har skriftligt på från din nya arbetsgivare att du får fullfölja rektorsprogrammet.

Rektorsutbildningen är som du vet, en befattningsutbildning som måste påbörjas senast ett år efter att man har fått sitt första rektorsjobb. Utbildningen är 3-årig. För att få fortsätta jobba som rektor, måste man senast fyra år efter att man börjat arbeta som rektor, avsluta utbildningen. Självklart ska du få avsluta den.

För att du ska ha möjlighet att klara studierna, är det viktigt att du får avsätta tid för det. Skolverket beräknar att rektorsprogrammet tar ungefär 20 procent av arbetstiden. Sveriges Skolledarförbund anser att det är avgörande att deltagarna får tillräcklig tid för sina studier.

Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan och litteraturstudier. Glöm inte heller att planera in tid för uppföljningssamtal med din nya chef, till exempel stämma av tiden för studierna, ditt behov av stöd och avlastning och ditt utvecklingsarbete.

Kan till exempel din utbildning och dina nya kunskaper och erfarenheter vara användbara för andra? Se också till att behålla och underhålla de nätverk du får under utbildningen.

Har du mer frågor, eller stöter på problem, mejla vår jour, jour@skolledarna.se.

Fler nyheter

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Vi har fått besked om att vi kanske måste avbryta semestern i sommaren. Vad gäller? Och blir man...

Kan jag återta min uppsägning?

2020-04-24

Jag har sagt upp mig men det var förhastat, kan jag återta uppsägningen?

GDPR och digital kommunikation

2020-04-03

Jag undrar vad som gäller för GDPR nu under Coronapandemin när vi använder digital kommunikation...