2017-01-19

Kan jag behålla mina gruppförsäkringar när jag går i pension?

Jag ska snart gå i pension. Nu undrar jag om jag kan fortsätta med mina gruppförsäkringar om jag kvarstår som medlem i Sveriges skolledarförbund?

Om du blir kvar som medlem kan du självklart fortsätta med en del av dina försäkringar, även om du inte är yrkesverksam längre. Vi har dessutom nyligen, i samarbete med If, tagit fram två nya försäkringar som gäller dig som senior (egentligen alla som är 55 år och äldre).

Här är våra nya försäkringar:

  • Olycksfallsförsäkring för seniorer:

För att du ska kunna fortsätta ha ett skydd även när du inte längre är yrkesverksam kan vi nu erbjuda en olycksfallsförsäkring som gäller ända till 85 år.

Försäkringen kan tecknas från och med 55 år och kostar 25 kronor per månad. Även din make/maka/sambo/registrerade partner kan teckna försäkringen till samma pris.

Försäkringen ger ersättning för medicinsk invaliditet, läkemedel-, rese- och behandlingskostnader, tandskada, merkostnader (till exempel för kläder i samband med olycksfall) och akut psykisk kris.

  • Livförsäkring för seniorer:

Den nya livförsäkringen för seniorer gäller ända till 85 år. Även denna kan tecknas från och med 55 år och kostar 105 kr per månad. Även din make/maka/sambo/registrerade partner kan teckna försäkringen till samma pris.

Om du har frågor om gruppförsäkringar kan du kontakta oss på forsakringar@skolledarna.se eller vår jour 08-567 06 200.

Fler nyheter

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Vi har fått besked om att vi kanske måste avbryta semestern i sommaren. Vad gäller? Och blir man...

Kan jag återta min uppsägning?

2020-04-24

Jag har sagt upp mig men det var förhastat, kan jag återta uppsägningen?

GDPR och digital kommunikation

2020-04-03

Jag undrar vad som gäller för GDPR nu under Coronapandemin när vi använder digital kommunikation...