2017-01-19

Kan jag behålla mina gruppförsäkringar när jag går i pension?

Jag ska snart gå i pension. Nu undrar jag om jag kan fortsätta med mina gruppförsäkringar om jag kvarstår som medlem i Sveriges skolledarförbund?

Om du blir kvar som medlem kan du självklart fortsätta med en del av dina försäkringar, även om du inte är yrkesverksam längre. Vi har dessutom nyligen, i samarbete med If, tagit fram två nya försäkringar som gäller dig som senior (egentligen alla som är 55 år och äldre).

Här är våra nya försäkringar:

  • Olycksfallsförsäkring för seniorer:

För att du ska kunna fortsätta ha ett skydd även när du inte längre är yrkesverksam kan vi nu erbjuda en olycksfallsförsäkring som gäller ända till 85 år.

Försäkringen kan tecknas från och med 55 år och kostar 25 kronor per månad. Även din make/maka/sambo/registrerade partner kan teckna försäkringen till samma pris.

Försäkringen ger ersättning för medicinsk invaliditet, läkemedel-, rese- och behandlingskostnader, tandskada, merkostnader (till exempel för kläder i samband med olycksfall) och akut psykisk kris.

  • Livförsäkring för seniorer:

Den nya livförsäkringen för seniorer gäller ända till 85 år. Även denna kan tecknas från och med 55 år och kostar 105 kr per månad. Även din make/maka/sambo/registrerade partner kan teckna försäkringen till samma pris.

Om du har frågor om gruppförsäkringar kan du kontakta oss på forsakringar@skolledarna.se eller vår jour 08-567 06 200.

Fler nyheter

Vad menas med bisyssla?

2019-09-26

Hej jouren! För några år sedan när jag började på mitt nuvarande jobb fick jag en blankett från...

Behöver jag vara tillgänglig under semestern?

2019-06-28

Sommar och semester snart här – men hur mycket behöver jag vara tillgänglig under min ledighet...

Är det förmånligt att löneväxla?

2019-04-12

Jag tycker det pratas mycket om löneväxling till pension och har funderat på att göra det själv m...