2016-12-16

Måste jag vara tillgänglig under julhelgerna?

Min arbetsgivare vill att jag alltid ska kunna ställa upp och vara tillgänglig och att snabbt svara på mejl från både föräldrar och anställda. Kan jag neka till det? Och har Sveriges Skolledarförbund tagit fram någon policy vi kan hänvisa till?

Som chef har du vanligtvis oreglerad arbetstid och det innebär att du i regel behöver vara tillgänglig även utanför normal arbetstid då det behövs. Men det betyder inte att du ständigt måste vara tillgänglig.

I ditt anställningsavtal framgår vilken veckoarbetstid du har, vanligtvis 40 timmar per vecka. Arbetstoppar förekommer självklart då och då. Det är därför mycket viktigt att du ser till att få en tid till för återhämtning i nära anslutning till när du jobbat som mest.

Funkar inte det, behöver du ta upp det med din chef. Tänk ut hur du vill göra och föreslå din arbetsgivare att ni kommer överens om rimliga gränser för din arbetstid, särskilt vid lov och under semestertider.

I överenskommelsen, som bör vara skriftlig, glöm inte det!, bör det framgå hur ni förhåller er till ert uppdrag, till tillgänglighet och arbetsro och vad som är viktigt att prioritera. Och hur du som chef kompenseras för den (in)arbetade tiden.

Den oreglerade arbetstiden innebär att du har ett eget ansvar för till exempel att delegera vissa arbetsuppgifter, så att din arbetstid blir acceptabel.

Som chef är du ett föredöme och bör föregå som gott exempel. Var tydlig på din arbetsplats hur ni ska vara tillgängliga till exempel på mejl och sms utanför ordinarie arbetstider. Allas fritid bör respekteras!

Din fråga var också om Sveriges Skolledarförbund tagit fram någon policy du kan hänvisa till.

Ja, i vårt nyligen framtagna arbetsmiljöpolitiska program poängterar vi särskilt vikten av att huvudmän och skolledarföreträdare kommer överens om en tillgänglighetspolicy som sätter gränser för i vilken utsträckning man behöver vara tillgänglig utanför vanlig arbetstid, och som säkerställer skolledarnas behov av återhämtning. Det ska vara möjligt att kombinera arbete med fritid och familjeliv, också för skolledare!

Varje skolledare bör göra en liknande individuell överenskommelse med sin närmaste chef.

Det finns kommuner som jobbar med den här frågan. Läs hur till exempel Solna gör från Skolledaren. Tipsa om den till din chef, den kan bli en bra utgångspunkt för en diskussion.

Och en riktig God Jul!

Fler nyheter

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Vi har fått besked om att vi kanske måste avbryta semestern i sommaren. Vad gäller? Och blir man...

Kan jag återta min uppsägning?

2020-04-24

Jag har sagt upp mig men det var förhastat, kan jag återta uppsägningen?

GDPR och digital kommunikation

2020-04-03

Jag undrar vad som gäller för GDPR nu under Coronapandemin när vi använder digital kommunikation...