2017-03-30

När kan jag få semester?

I sommar behöver jag av olika anledningar en ordentlig semester. Men min chef menar att jag får avvakta med att bestämma det. Dessutom kräver han att jag ska vara tillgänglig under nästan hela sommaren. Vad är det som gäller – och vad kan jag begära?

Hos de flesta arbetsgivare finns lokala överenskommelser om när önskemål om semester ska lämnas in och när semestern fastställs. Därför bör du tala med din chef om när du kan få din semester fastställd.

Enligt en grundregel i semesterlagen ska du få besked om förläggningen av din semester senast två månader innan den börjar.

Semestrarna för chefer brukar läggas ut efter att övriga medarbetares semestrar är klara och fastställda.

Därför är det viktigt att du planerar i tid och utser en ställföreträdare som går in i ditt ställe under din ledighet.

Vissa arbetsplatser har rullande jourschema för akuta frågor för skolledare under sommaren för att kunna ge övriga avkoppling under semestern.

Din semester bör helst bestå av fyra sammanhängande veckor under sommarmånaderna för att få rejäl tid för återhämtning.

Svaret på din fråga om du är tvungen att vara tillgänglig på telefon och mejl under din semester, är att arbetsgivaren kan kräva att du går in och jobbar under semesterperioden. Enligt det kommunala kollektivavtalet är du som arbetstagare skyldig att avbryta din semester och återgå i arbete om synnerliga skäl finns.

Om du måste avbryta din semester ska du först och främst se till att inte ta ut semester för de dagar du jobbat. Semesterdagarna ska du därmed spara och ta ut vid ett senare tillfälle.

Arbetsgivaren ska också ersätta dig för skäliga extra kostnader som avbrottet medför om du befinner dig på annan ort, till exempel för en flygresa. Du ska också enligt avtalet, kompenseras med en semesterdag för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemestern, dock max fem dagar. Dessa dagar måste du ta ut under innevarande semesterår.

Du kan komma överens med din arbetsgivare att kompensationen kan ske i annan form än som semesterdagar.

Är du är anställd hos en fristående huvudman är det viktigt att du kollar ditt avtal hur ni har kommit överens om kompensation för en avbruten semester.

Om det inte finns med bör du ta upp det med din arbetsgivare, till exempel inför sommaren.

Tillåt dig också att stänga av jobbmobilen under semestern! Det är viktigt att du får en oavbruten ledighet, för att orka med det kommande läsåret!

Har du frågor - kontakta gärna vår arbetsrättsliga jour: jour@skolledarna.se.

Glöm inte att lämna ditt aktuella telefonnummer så vi kan nå dig.

Fler nyheter

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Vi har fått besked om att vi kanske måste avbryta semestern i sommaren. Vad gäller? Och blir man...

Kan jag återta min uppsägning?

2020-04-24

Jag har sagt upp mig men det var förhastat, kan jag återta uppsägningen?

GDPR och digital kommunikation

2020-04-03

Jag undrar vad som gäller för GDPR nu under Coronapandemin när vi använder digital kommunikation...