2019-03-15

Övernattning i tjänsten

Min chef planerar en tvådagarskonferens med övernattning om några veckor. Nu undrar jag om jag måste bo kvar över natten? Jag har annat inplanerat den kvällen och behöver komma hem.

Normalt sett är kvällstid inte arbetstid även om det är en konferens som ligger över två dagar. Då kan övernattningen mer ses som praktisk utifrån att deltagarna slipper lägga tid på resa fram och tillbaka.

Om kvällen är arbetstid kan du bli tvungen att begära ledigt ifall du inte har möjlighet att delta. Vanligtvis är inte kvällsaktiviteter beordrad arbetstid/övertid men arbetsgivaren kan ju ange att man gärna ser att alla deltar. Det brukar dock lösa sig genom att man pratar med varandra.

En faktor att väga in är också hur långt i förväg du fått information om den obligatoriska kvällsaktiviteten och övernattningen. Om det är obligatorisk närvaro på kvällen bör du ha fått veta det i god tid så att du kan planera för det.

Om du har rätt till särskild övertidsersättning enligt ditt anställningsavtal ska din chef beordra övertid vid obligatorisk närvaro. Har du oreglerad arbetstid bör din övertidskompensation vara invägd i din lön, men du har även rätt till återhämtning för övertidsarbetet.

Tänk på i båda fall, att du ska ta ut den tiden i närtid efter konferensen. För många skolledare är det svårt att hinna ta ut övertidsarbete i ledighet och då är det klokt att komma överens med sin chef om att ta ut den vid ett senare tillfälle. Detta gäller särskilt om det inte finns något flextidsavtal eller riktlinjer för detta på din arbetsplats.

Har du fler frågor om arbetstid, andra villkor med mera når du vår arbetsrättsliga jour alla förmiddagar i veckan på tel 08-567 062 00, och dygnet runt på mejl jour@skolledarna.se (lämna alltid aktuellt telefonnummer så att vi kan nå dig om det behövs).

Fler nyheter

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Vi har fått besked om att vi kanske måste avbryta semestern i sommaren. Vad gäller? Och blir man...

Kan jag återta min uppsägning?

2020-04-24

Jag har sagt upp mig men det var förhastat, kan jag återta uppsägningen?

GDPR och digital kommunikation

2020-04-03

Jag undrar vad som gäller för GDPR nu under Coronapandemin när vi använder digital kommunikation...