2017-06-16

Tillgänglig under semestern

Är jag tvungen att vara tillgänglig på telefon och mejl under min semester? Måste jag jobba två veckor på redan beviljad semester för att jag ska byta jobb – kan min ”gamla” arbetsgivare kräva det?

Tack för din fråga om tillgänglighet under ledighet, till exempel semestern. Du är inte ensam om att undra vad som gäller.

När du har semester ska du få tid att koppla av från det dagliga arbetet och särskilt viktigt under en sammanhängande sommarperiod för god återhämtning

Därför är det viktigt att du som chef utser en ställföreträdare som går in i ditt ställe under din ledighet. Det innebär att du inte ska behöva vara tillgänglig på telefon och mejl under semestern.

Vissa arbetsplatser har rullande jourschema för skolledare i akuta frågor under sommaren för att möjliggöra total avkoppling under semestern.

Vi rekommenderar att du som skolledare gör en individuell överenskommelse med din chef om hur tillgänglig du ska vara utanför den normala arbetstiden.

En normal arbetstid är en väsentlig del av förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv.

Att komma överens om vilken tillgänglighet som ska gälla är särskilt viktigt om du har ett uppdrag med spridda arbetsplatser.

Den andra frågan kommer från en skolledare som fått sin semester beviljad, fem veckor. Nu har hen sagt upp sig för ett nytt jobb, samtidigt som chefen meddelar att två veckor måste medlemmen jobba, eftersom hen sedan ska sluta. Gäller inte de fem godkända semesterveckorna?

Anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande semester någon gång under juni-augusti enligt semesterlagen. Det gäller även om man säger upp sin anställning efter att semestern är beviljad

I det här fallet innebär det att arbetsgivaren kan kräva att man går in och jobbar första eller sista semesterveckan. I så fall ska intjänad semester betalas ut i pengar när anställningen upphör.

Tack för alla frågor till vår mejl under våren. Och du - tillåt dig att stänga av jobbmobilen under semestern!

Har du frågor, tveka inte att kontakta vår arbetsrättsliga jour: jour@skolledarna.se.

Glöm inte att lämna ditt aktuella telefonnummer så vi kan nå dig och skriv kort om vad du behöver hjälp med.

Fler nyheter

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Vi har fått besked om att vi kanske måste avbryta semestern i sommaren. Vad gäller? Och blir man...

Kan jag återta min uppsägning?

2020-04-24

Jag har sagt upp mig men det var förhastat, kan jag återta uppsägningen?

GDPR och digital kommunikation

2020-04-03

Jag undrar vad som gäller för GDPR nu under Coronapandemin när vi använder digital kommunikation...