2018-12-07

Vad gäller vid sammanhängande ledighet?

I jul behöver jag av olika anledningar vara ledig i sammanlagt tre veckor. I år är det särskilt bra, för det går inte åt så många semesterdagar. Men min chef menar att jag måste avvakta med att bestämma det. Dessutom kräver han att jag ska vara tillgänglig under nästan hela julen. Vad är det som gäller – och vad kan jag begära?

Hos de flesta arbetsgivare finns lokala överenskommelser om när önskemål om semester ska lämnas in och när den ska fastställas. Ta upp med din chef om när du kan få din semester fastställd.

Semestrar för chefer brukar läggas ut efter att övriga medarbetares semestrar är klara och fastställda. Därför är det viktigt att du planerar i god tid och utser en ställföreträdare som går in i ditt ställe under din ledighet.

Vissa arbetsplatser har ett rullande jourschema för skolledare för akuta frågor till exempel under jul och påsk så att alla får en välförtjänt avkoppling under ledigheten.

Din egen semester ska innebära att du får tid för reell återhämtning.

Svaret på din fråga om du är tvungen att vara tillgänglig på telefon och mejl under din semester, är att arbetsgivaren kan kräva att du går in och jobbar under semestern. Enligt de flesta kollektivavtal är du som arbetstagare skyldig att avbryta din semester och återgå i arbete om synnerliga skäl finns.

Arbetsgivaren ska också ersätta dig för skäliga extra kostnader som avbrottet medför om du befinner dig på annan ort, till exempel för en flygresa.

Om du måste avbryta din semester ska du först och främst se till att inte ta ut semester för de dagar du jobbat. Semesterdagarna bör du spara och ta ut vid ett senare tillfälle.

Vi rekommenderar att du gör en individuell överenskommelse med din chef om hur tillgänglig du ska vara utanför den normala arbetstiden samt under ledigheter. Det är viktigt att det i överenskommelse tydligt framgår vilken kompensation du får för att vara tillgänglig.

En normal arbetstid är viktigt för ett hållbart arbetsliv.

Tillåt dig (också) att stänga av jobbmobilen under semestern! Det är viktigt att du får en oavbruten ledighet, för att orka med den kommande termin!

Har du frågor - kontakta gärna vår arbetsrättsliga jour: jour@skolledarna.se.

Glöm inte att lämna ett aktuellt telefonnummer så vi kan nå dig.

Fler nyheter

Vad menas med bisyssla?

2019-09-26

Hej jouren! För några år sedan när jag började på mitt nuvarande jobb fick jag en blankett från...

Behöver jag vara tillgänglig under semestern?

2019-06-28

Sommar och semester snart här – men hur mycket behöver jag vara tillgänglig under min ledighet...

Är det förmånligt att löneväxla?

2019-04-12

Jag tycker det pratas mycket om löneväxling till pension och har funderat på att göra det själv m...