2020-04-03

GDPR och digital kommunikation

Jag undrar vad som gäller för GDPR nu under Coronapandemin när vi använder digital kommunikation mer och snabbare än tidigare?

Tack för din högst relevanta fråga. Vi låter vår expert, Torbjörn Angelbrant, förbundets dataskyddsombud som till vardags finns på Saco, svara på din fråga.

När det gäller Coronapandemin så har Datainspektionen tagit fram en vägledning om personuppgiftshantering kopplat till coronaviruset. Den är bra att känna till både i din roll som chef, för dig som är fackligt förtroendevald och i andra sammanhang.

Lite kortfattat så har Datainspektionen definierat att

  • Uppgifter om att en anställd har återvänt från ett så kallat riskområde anses inte som en personuppgift om hälsa.
  • Uppgifter om att någon är i "karantän" (med innebörden att hen av försiktighetsskäl inte vistas på arbetsplatsen) anses inte som en personuppgift om hälsa, om den inte innehåller närmare information om orsaken.
  • Uppgifter om att någon är satt i karantän enligt smittskyddslagen är däremot sannolikt en personuppgift om hälsa.

Mitt råd som dataskyddsombud är därför att i skrift endast ha med ordet "karantän" om någon är frånvarande. En uppgift om hälsa är en känslig personuppgift och ska ha ett starkare skydd. Länkarna till Datainspektionens vägledning kopplat till coronaviruset och den europeiska dataskyddsstyrelsens uttalande kopplat till detta (vilket också ligger till grund för Datainspektionens tolkning).

Jag vill också passa på att informera om en dom från Datainspektionen som visserligen inte rör coronaviruset men som belyser hur Datainspektionen resonerar beträffande rätten att bli glömd i en sökning.

Datainspektionen har utfärdat en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna.

När Google tar bort sökresultat meddelar företaget sajten ifråga om detta på ett sätt som gör att sajtägaren får reda på vilken webbsida det rör och vem som begärt att få sökresultat borttagna. Förfarandet gör det möjligt för sajtägaren att ompublicera webbsidan med en ny webbadress som kommer att visas vid Google-sökningar, något som i praktiken sätter rätten att få sökresultat borttagna ur spel.

Google har inget rättsligt stöd för att informera sajter när sökresultat tas bort och ger vilseledande information till enskilda som vill få sökresultat borttagna.

Därför utfärdar Datainspektionen en sanktionsavgift även för detta och förelägger Google att upphöra med att skicka sådan information. För mer info om detta kan du läsa domen.

Om du undrar över något som rör din anställning är du alltid välkommen att kontakta förbundets rådgivning via radgivning@skolledarna.se eller 08-567 062 00.

Fler nyheter

Får alla lärare och skolledare 2 000 kronor extra på junilönen?

2021-04-16

De två lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, har i och med tecknandet av det nya...

Lönesamtal

2021-02-25

Det var över två år sedan jag hade ett lönesamtal. Men visst har man rätt till det varje år, elle...

Kan jag få hjälp med ett samboavtal?

2020-12-03

Jag har en fråga om juridisk rådgivning. Vet inte om förbundet kan hjälpa mig med det, det handla...