2020-09-25

Hur får jag överblick över min tjänstepension?

Jag skulle vilja ha bättre överblick på min tjänstepension och skulle även behöva pensionsrådgivning, kan förbundet hjälpa mig med det?

Tack för din fråga och klokt att se över din tjänstepension! På minpension.se länk kan du få en god överblick över din framtida pension. Där kan du också göra prognoser över hur stor din pension kan bli till exempel beroende på hur länge du tänkt jobba innan du börjar ta ut pensionen.

Idag är det många skolledare som tjänar in flera olika pensionsförmåner under sitt yrkesliv. De flesta av dem finns registrerade på minpension.se men du bör räkna med att någon kan saknas. Det kan därför vara bra att också själv hålla koll på vilka pensionsförmåner du har tjänat in från tidigare anställningar.

Vill du veta mer om hur ditt nuvarande intjänande till tjänstepensionen ser ut eller om du har frågor som rör ditt framtida uttag kan du också vända dig till arbetsgivarens pensionshandläggare. Större kommuner har i regel egna pensionshandläggare medan mindre kommuner ofta köper in den tjänsten av KPA:s Pensionshjälpen.

Är du privat anställd, är det första du behöver, kolla att du verkligen har en tjänstepension. De allra flesta skolledare som har fristående huvudmän har kollektivavtal och omfattas då av den värdefulla förmånen tjänstepension. Om kollektivavtal däremot saknas måste du själv förhandla dig till en bra tjänstepension. Tjänstepensionen är särskilt värdefull för alla som har högre månadslön än 45 000 kr eftersom man på den delen av lönen som är över 45 000 kr/månad inte tjänar in någon allmän pension. Detta gör de flesta av våra medlemmar och gäller i ännu högre grad för chefer i företagsledande ställning eftersom de är undantagna från anställningsskyddet i LAS. Med det följer ofta även undantag från regler i kollektivavtalet och därmed tjänstepension.

Så tumregeln är alltid kolla att du omfattas av tjänstepension innan du skriver under ditt anställningsavtal när du har en privat anställning, och annars förhandla dig till en tjänstepension minst i nivå med kollektivavtalet.

Vi kan ge dig allmän information om hur tjänstepensionen fungerar och vad som kan vara bra att tänka på när du ser över din pension. Vill du ha individuellt anpassad pensionsrådgivning behöver du vända dig till en privat pensionsrådgivare eftersom det krävs tillstånd från Finansinspektionen för det.

Du kan själv gå in på inspektionens hemsida och se i Finansinspektionens företagsregister vilka företag som har tillstånd. På Konsumenternas.se finns också information om vilka krav du kan ställa på en oberoende pensionsrådgivare. För dig som jobbar hos en fristående huvudman (och har tjänstepensionen ITP) finns en digital rådgivningstjänst.

På söndag den 27 september firas tjänstepensionens dag för tionde året. Då uppmärksammas den fina förmån som tjänstepensionen är av såväl media som arbetsgivare. Här hittar du mer information om tjänstepensionen för både kommunalt, privat och statligt anställda och där finns tex Fem tips för en högre tjänstepension.

Har du fler frågor är du varmt välkommen till vår rådgivning på radgivning@skolledarna.se eller 08-567 062 50. Glöm inte lämna ett telefonnummer där vi kan nå dig!

Fler nyheter

Får alla lärare och skolledare 2 000 kronor extra på junilönen?

2021-04-16

De två lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, har i och med tecknandet av det nya...

Lönesamtal

2021-02-25

Det var över två år sedan jag hade ett lönesamtal. Men visst har man rätt till det varje år, elle...

Kan jag få hjälp med ett samboavtal?

2020-12-03

Jag har en fråga om juridisk rådgivning. Vet inte om förbundet kan hjälpa mig med det, det handla...